The Role of Sacrifice | TBN

The Role of Sacrifice

Watch The Role of Sacrifice
December 19, 2017
29:31

Adventures with God

Closed captions

The Role of Sacrifice

Show timecode
Hide timecode
 • - Darren Wilson: For 10 years,
 • " data-timeend="">
  • - Darren Wilson: For 10 years,
  • -->
  • 00:00:00.000 --> 00:00:01.060
  • " data-timeend="">
  • 00:00:00.000 --> 00:00:01.060
  • -->
  • I've traveled the world in an
  • " data-timeend="">
  • I've traveled the world in an
  • -->
  • 00:00:01.060 --> 00:00:01.240
  • " data-timeend="">
  • 00:00:01.060 --> 00:00:01.240
  • -->
  • attempt to film God touching
  • " data-timeend="">
  • attempt to film God touching
  • -->
  • 00:00:01.240 --> 00:00:03.030
  • " data-timeend="">
  • 00:00:01.240 --> 00:00:03.030
  • -->
  • people's lives.
  • " data-timeend="">
  • people's lives.
  • -->
  • 00:00:03.030 --> 00:00:04.070
  • " data-timeend="">
  • 00:00:03.030 --> 00:00:04.070
  • -->
  • And I've captured some of the
  • " data-timeend="">
  • And I've captured some of the
  • -->
  • 00:00:04.070 --> 00:00:04.290
  • " data-timeend="">
  • 00:00:04.070 --> 00:00:04.290
  • -->
  • most incredible moments of faith
  • " data-timeend="">
  • most incredible moments of faith
  • -->
  • 00:00:04.290 --> 00:00:06.150
  • " data-timeend="">
  • 00:00:04.290 --> 00:00:06.150
  • -->
  • and miracles ever caught on
  • " data-timeend="">
  • and miracles ever caught on
  • -->
  • 00:00:06.150 --> 00:00:07.180
  • " data-timeend="">
  • 00:00:06.150 --> 00:00:07.180
  • -->
  • film.
  • " data-timeend="">
  • film.
  • -->
  • 00:00:07.180 --> 00:00:08.070
  • " data-timeend="">
  • 00:00:07.180 --> 00:00:08.070
  • -->
  • But I've discovered that faith
  • " data-timeend="">
  • But I've discovered that faith
  • -->
  • 00:00:08.070 --> 00:00:10.020
  • " data-timeend="">
  • 00:00:08.070 --> 00:00:10.020
  • -->
  • is as much about questions as it
  • " data-timeend="">
  • is as much about questions as it
  • -->
  • 00:00:10.020 --> 00:00:11.180
  • " data-timeend="">
  • 00:00:10.020 --> 00:00:11.180
  • -->
  • is answers, as much mystery as
  • " data-timeend="">
  • is answers, as much mystery as
  • -->
  • 00:00:11.180 --> 00:00:13.190
  • " data-timeend="">
  • 00:00:11.180 --> 00:00:13.190
  • -->
  • it is certainty.
  • " data-timeend="">
  • it is certainty.
  • -->
  • 00:00:13.190 --> 00:00:15.000
  • " data-timeend="">
  • 00:00:13.190 --> 00:00:15.000
  • -->
  • So I wanna take you on a new
  • " data-timeend="">
  • So I wanna take you on a new
  • -->
  • 00:00:15.000 --> 00:00:16.080
  • " data-timeend="">
  • 00:00:15.000 --> 00:00:16.080
  • -->
  • adventure.
  • " data-timeend="">
  • adventure.
  • -->
  • 00:00:16.080 --> 00:00:17.230
  • " data-timeend="">
  • 00:00:16.080 --> 00:00:17.230
  • -->
  • Together, we'll wrestle with big
  • " data-timeend="">
  • Together, we'll wrestle with big
  • -->
  • 00:00:17.230 --> 00:00:18.270
  • " data-timeend="">
  • 00:00:17.230 --> 00:00:18.270
  • -->
  • questions about God but we'll
  • " data-timeend="">
  • questions about God but we'll
  • -->
  • 00:00:18.270 --> 00:00:20.130
  • " data-timeend="">
  • 00:00:18.270 --> 00:00:20.130
  • -->
  • also see faith in its purest
  • " data-timeend="">
  • also see faith in its purest
  • -->
  • 00:00:20.130 --> 00:00:22.030
  • " data-timeend="">
  • 00:00:20.130 --> 00:00:22.030
  • -->
  • form.
  • " data-timeend="">
  • form.
  • -->
  • 00:00:22.030 --> 00:00:23.030
  • " data-timeend="">
  • 00:00:22.030 --> 00:00:23.030
  • -->
  • It's time to face our questions
  • " data-timeend="">
  • It's time to face our questions
  • -->
  • 00:00:23.030 --> 00:00:24.150
  • " data-timeend="">
  • 00:00:23.030 --> 00:00:24.150
  • -->
  • head on.
  • " data-timeend="">
  • head on.
  • -->
  • 00:00:24.150 --> 00:00:25.190
  • " data-timeend="">
  • 00:00:24.150 --> 00:00:25.190
  • -->
  • It's time to see proof that God
  • " data-timeend="">
  • It's time to see proof that God
  • -->
  • 00:00:25.190 --> 00:00:26.240
  • " data-timeend="">
  • 00:00:25.190 --> 00:00:26.240
  • -->
  • exists.
  • " data-timeend="">
  • exists.
  • -->
  • 00:00:26.240 --> 00:00:28.000
  • " data-timeend="">
  • 00:00:26.240 --> 00:00:28.000
  • -->
  • It's time for
  • " data-timeend="">
  • It's time for
  • -->
  • 00:00:28.000 --> 00:00:28.200
  • " data-timeend="">
  • 00:00:28.000 --> 00:00:28.200
  • -->
  • - Darren: When you think about
  • " data-timeend="">
  • - Darren: When you think about
  • -->
  • 00:00:34.010 --> 00:00:34.200
  • " data-timeend="">
  • 00:00:34.010 --> 00:00:34.200
  • -->
  • the greatest qualities of Jesus,
  • " data-timeend="">
  • the greatest qualities of Jesus,
  • -->
  • 00:00:34.200 --> 00:00:36.100
  • " data-timeend="">
  • 00:00:34.200 --> 00:00:36.100
  • -->
  • the sacrifice he made for the
  • " data-timeend="">
  • the sacrifice he made for the
  • -->
  • 00:00:36.100 --> 00:00:37.270
  • " data-timeend="">
  • 00:00:36.100 --> 00:00:37.270
  • -->
  • whole world on the cross is tops
  • " data-timeend="">
  • whole world on the cross is tops
  • -->
  • 00:00:37.270 --> 00:00:39.120
  • " data-timeend="">
  • 00:00:37.270 --> 00:00:39.120
  • -->
  • on the list.
  • " data-timeend="">
  • on the list.
  • -->
  • 00:00:39.120 --> 00:00:40.270
  • " data-timeend="">
  • 00:00:39.120 --> 00:00:40.270
  • -->
  • It would make sense then that
  • " data-timeend="">
  • It would make sense then that
  • -->
  • 00:00:40.270 --> 00:00:41.260
  • " data-timeend="">
  • 00:00:40.270 --> 00:00:41.260
  • -->
  • those of us who love him would
  • " data-timeend="">
  • those of us who love him would
  • -->
  • 00:00:41.260 --> 00:00:43.260
  • " data-timeend="">
  • 00:00:41.260 --> 00:00:43.260
  • -->
  • also value sacrifice.
  • " data-timeend="">
  • also value sacrifice.
  • -->
  • 00:00:43.260 --> 00:00:45.200
  • " data-timeend="">
  • 00:00:43.260 --> 00:00:45.200
  • -->
  • But sadly, this isn't usually
  • " data-timeend="">
  • But sadly, this isn't usually
  • -->
  • 00:00:45.200 --> 00:00:47.260
  • " data-timeend="">
  • 00:00:45.200 --> 00:00:47.260
  • -->
  • high on our list of great
  • " data-timeend="">
  • high on our list of great
  • -->
  • 00:00:47.260 --> 00:00:49.050
  • " data-timeend="">
  • 00:00:47.260 --> 00:00:49.050
  • -->
  • qualities as Christians.
  • " data-timeend="">
  • qualities as Christians.
  • -->
  • 00:00:49.050 --> 00:00:50.240
  • " data-timeend="">
  • 00:00:49.050 --> 00:00:50.240
  • -->
  • In fact, quite often we try to
  • " data-timeend="">
  • In fact, quite often we try to
  • -->
  • 00:00:50.240 --> 00:00:53.080
  • " data-timeend="">
  • 00:00:50.240 --> 00:00:53.080
  • -->
  • avoid sacrifice as much as
  • " data-timeend="">
  • avoid sacrifice as much as
  • -->
  • 00:00:53.080 --> 00:00:55.000
  • " data-timeend="">
  • 00:00:53.080 --> 00:00:55.000
  • -->
  • possible, going instead after
  • " data-timeend="">
  • possible, going instead after
  • -->
  • 00:00:55.000 --> 00:00:56.240
  • " data-timeend="">
  • 00:00:55.000 --> 00:00:56.240
  • -->
  • blessings and abundance and
  • " data-timeend="">
  • blessings and abundance and
  • -->
  • 00:00:56.240 --> 00:00:58.060
  • " data-timeend="">
  • 00:00:56.240 --> 00:00:58.060
  • -->
  • prosperity.
  • " data-timeend="">
  • prosperity.
  • -->
  • 00:00:58.060 --> 00:00:59.070
  • " data-timeend="">
  • 00:00:58.060 --> 00:00:59.070
  • -->
  • But what role should sacrifice
  • " data-timeend="">
  • But what role should sacrifice
  • -->
  • 00:00:59.070 --> 00:01:01.120
  • " data-timeend="">
  • 00:00:59.070 --> 00:01:01.120
  • -->
  • play in a Christian's life?
  • " data-timeend="">
  • play in a Christian's life?
  • -->
  • 00:01:01.120 --> 00:01:03.190
  • " data-timeend="">
  • 00:01:01.120 --> 00:01:03.190
  • -->
  • While making my first movie,
  • " data-timeend="">
  • While making my first movie,
  • -->
  • 00:01:03.190 --> 00:01:05.160
  • " data-timeend="">
  • 00:01:03.190 --> 00:01:05.160
  • -->
  • "Finger of God," I met a woman
  • " data-timeend="">
  • "Finger of God," I met a woman
  • -->
  • 00:01:05.160 --> 00:01:06.230
  • " data-timeend="">
  • 00:01:05.160 --> 00:01:06.230
  • -->
  • named Heidi Baker who reframed
  • " data-timeend="">
  • named Heidi Baker who reframed
  • -->
  • 00:01:06.230 --> 00:01:08.170
  • " data-timeend="">
  • 00:01:06.230 --> 00:01:08.170
  • -->
  • the role of sacrifice for me and
  • " data-timeend="">
  • the role of sacrifice for me and
  • -->
  • 00:01:08.170 --> 00:01:10.210
  • " data-timeend="">
  • 00:01:08.170 --> 00:01:10.210
  • -->
  • who has inspired thousands
  • " data-timeend="">
  • who has inspired thousands
  • -->
  • 00:01:10.210 --> 00:01:11.270
  • " data-timeend="">
  • 00:01:10.210 --> 00:01:11.270
  • -->
  • - Darren: Mozambique, the
  • " data-timeend="">
  • - Darren: Mozambique, the
  • -->
  • 00:01:29.000 --> 00:01:30.120
  • " data-timeend="">
  • 00:01:29.000 --> 00:01:30.120
  • -->
  • poorest nation in the world, a
  • " data-timeend="">
  • poorest nation in the world, a
  • -->
  • 00:01:30.120 --> 00:01:32.280
  • " data-timeend="">
  • 00:01:30.120 --> 00:01:32.280
  • -->
  • 90% unemployment rate, a history
  • " data-timeend="">
  • 90% unemployment rate, a history
  • -->
  • 00:01:32.280 --> 00:01:35.060
  • " data-timeend="">
  • 00:01:32.280 --> 00:01:35.060
  • -->
  • of war and violence, a starving
  • " data-timeend="">
  • of war and violence, a starving
  • -->
  • 00:01:35.060 --> 00:01:37.210
  • " data-timeend="">
  • 00:01:35.060 --> 00:01:37.210
  • -->
  • people.
  • " data-timeend="">
  • people.
  • -->
  • 00:01:37.210 --> 00:01:39.050
  • " data-timeend="">
  • 00:01:37.210 --> 00:01:39.050
  • -->
  • And it is here, quite literally
  • " data-timeend="">
  • And it is here, quite literally
  • -->
  • 00:01:39.050 --> 00:01:41.240
  • " data-timeend="">
  • 00:01:39.050 --> 00:01:41.240
  • -->
  • at the end of the earth, where
  • " data-timeend="">
  • at the end of the earth, where
  • -->
  • 00:01:41.240 --> 00:01:43.190
  • " data-timeend="">
  • 00:01:41.240 --> 00:01:43.190
  • -->
  • - Darren: Seven thousand
  • " data-timeend="">
  • - Darren: Seven thousand
  • -->
  • 00:02:10.190 --> 00:02:11.080
  • " data-timeend="">
  • 00:02:10.190 --> 00:02:11.080
  • -->
  • orphans, twelve thousand mouths
  • " data-timeend="">
  • orphans, twelve thousand mouths
  • -->
  • 00:02:11.080 --> 00:02:13.250
  • " data-timeend="">
  • 00:02:11.080 --> 00:02:13.250
  • -->
  • to feed every day.
  • " data-timeend="">
  • to feed every day.
  • -->
  • 00:02:13.250 --> 00:02:15.250
  • " data-timeend="">
  • 00:02:13.250 --> 00:02:15.250
  • -->
  • Nearly 8000 churches planted in
  • " data-timeend="">
  • Nearly 8000 churches planted in
  • -->
  • 00:02:15.250 --> 00:02:17.100
  • " data-timeend="">
  • 00:02:15.250 --> 00:02:17.100
  • -->
  • the last 7 years.
  • " data-timeend="">
  • the last 7 years.
  • -->
  • 00:02:17.100 --> 00:02:19.050
  • " data-timeend="">
  • 00:02:17.100 --> 00:02:19.050
  • -->
  • Thousands of people miraculously
  • " data-timeend="">
  • Thousands of people miraculously
  • -->
  • 00:02:19.050 --> 00:02:21.050
  • " data-timeend="">
  • 00:02:19.050 --> 00:02:21.050
  • -->
  • healed.
  • " data-timeend="">
  • healed.
  • -->
  • 00:02:21.050 --> 00:02:22.220
  • " data-timeend="">
  • 00:02:21.050 --> 00:02:22.220
  • -->
  • Over 80 people raised from the
  • " data-timeend="">
  • Over 80 people raised from the
  • -->
  • 00:02:22.220 --> 00:02:24.030
  • " data-timeend="">
  • 00:02:22.220 --> 00:02:24.030
  • -->
  • dead.
  • " data-timeend="">
  • dead.
  • -->
  • 00:02:24.030 --> 00:02:25.060
  • " data-timeend="">
  • 00:02:24.030 --> 00:02:25.060
  • -->
  • One woman in the dirt.
  • " data-timeend="">
  • One woman in the dirt.
  • -->
  • 00:02:25.060 --> 00:02:27.220
  • " data-timeend="">
  • 00:02:25.060 --> 00:02:27.220
  • -->
  • I first heard of Heidi Baker
  • " data-timeend="">
  • I first heard of Heidi Baker
  • -->
  • 00:02:27.220 --> 00:02:30.210
  • " data-timeend="">
  • 00:02:27.220 --> 00:02:30.210
  • -->
  • from Bill Johnson.
  • " data-timeend="">
  • from Bill Johnson.
  • -->
  • 00:02:30.210 --> 00:02:32.020
  • " data-timeend="">
  • 00:02:30.210 --> 00:02:32.020
  • -->
  • During my interview with him, he
  • " data-timeend="">
  • During my interview with him, he
  • -->
  • 00:02:32.020 --> 00:02:33.150
  • " data-timeend="">
  • 00:02:32.020 --> 00:02:33.150
  • -->
  • dropped this on me.
  • " data-timeend="">
  • dropped this on me.
  • -->
  • 00:02:33.150 --> 00:02:35.040
  • " data-timeend="">
  • 00:02:33.150 --> 00:02:35.040
  • -->
  • - Bill Johnson: Canada, whether
  • " data-timeend="">
  • - Bill Johnson: Canada, whether
  • -->
  • 00:02:35.040 --> 00:02:36.080
  • " data-timeend="">
  • 00:02:35.040 --> 00:02:36.080
  • -->
  • it's in Mozambique where friends
  • " data-timeend="">
  • it's in Mozambique where friends
  • -->
  • 00:02:36.080 --> 00:02:38.010
  • " data-timeend="">
  • 00:02:36.080 --> 00:02:38.010
  • -->
  • of ours there have resurrections
  • " data-timeend="">
  • of ours there have resurrections
  • -->
  • 00:02:38.010 --> 00:02:39.080
  • " data-timeend="">
  • 00:02:38.010 --> 00:02:39.080
  • -->
  • on a normal basis, the healing
  • " data-timeend="">
  • on a normal basis, the healing
  • -->
  • 00:02:39.080 --> 00:02:41.130
  • " data-timeend="">
  • 00:02:39.080 --> 00:02:41.130
  • -->
  • of the blind.
  • " data-timeend="">
  • of the blind.
  • -->
  • 00:02:41.130 --> 00:02:42.150
  • " data-timeend="">
  • 00:02:41.130 --> 00:02:42.150
  • -->
  • I have a friend there that goes
  • " data-timeend="">
  • I have a friend there that goes
  • -->
  • 00:02:42.150 --> 00:02:43.180
  • " data-timeend="">
  • 00:02:42.150 --> 00:02:43.180
  • -->
  • to a village.
  • " data-timeend="">
  • to a village.
  • -->
  • 00:02:43.180 --> 00:02:44.180
  • " data-timeend="">
  • 00:02:43.180 --> 00:02:44.180
  • -->
  • The way she presents the gospel
  • " data-timeend="">
  • The way she presents the gospel
  • -->
  • 00:02:44.180 --> 00:02:45.220
  • " data-timeend="">
  • 00:02:44.180 --> 00:02:45.220
  • -->
  • to a village that has never
  • " data-timeend="">
  • to a village that has never
  • -->
  • 00:02:45.220 --> 00:02:47.100
  • " data-timeend="">
  • 00:02:45.220 --> 00:02:47.100
  • -->
  • heard the gospel before, she
  • " data-timeend="">
  • heard the gospel before, she
  • -->
  • 00:02:47.100 --> 00:02:48.260
  • " data-timeend="">
  • 00:02:47.100 --> 00:02:48.260
  • -->
  • walks in and she says, "Bring me
  • " data-timeend="">
  • walks in and she says, "Bring me
  • -->
  • 00:02:48.260 --> 00:02:50.140
  • " data-timeend="">
  • 00:02:48.260 --> 00:02:50.140
  • -->
  • your deaf."
  • " data-timeend="">
  • your deaf."
  • -->
  • 00:02:50.140 --> 00:02:52.000
  • " data-timeend="">
  • 00:02:50.140 --> 00:02:52.000
  • -->
  • And they bring all the deaf and
  • " data-timeend="">
  • And they bring all the deaf and
  • -->
  • 00:02:52.000 --> 00:02:53.090
  • " data-timeend="">
  • 00:02:52.000 --> 00:02:53.090
  • -->
  • she says--she points to one and
  • " data-timeend="">
  • she says--she points to one and
  • -->
  • 00:02:53.090 --> 00:02:54.230
  • " data-timeend="">
  • 00:02:53.090 --> 00:02:54.230
  • -->
  • she says, "Do you people know
  • " data-timeend="">
  • she says, "Do you people know
  • -->
  • 00:02:54.230 --> 00:02:56.040
  • " data-timeend="">
  • 00:02:54.230 --> 00:02:56.040
  • -->
  • this man?"
  • " data-timeend="">
  • this man?"
  • -->
  • 00:02:56.040 --> 00:02:57.070
  • " data-timeend="">
  • 00:02:56.040 --> 00:02:57.070
  • -->
  • Everyone says, "Yes."
  • " data-timeend="">
  • Everyone says, "Yes."
  • -->
  • 00:02:57.070 --> 00:02:58.080
  • " data-timeend="">
  • 00:02:57.070 --> 00:02:58.080
  • -->
  • "Is he deaf?
  • " data-timeend="">
  • "Is he deaf?
  • -->
  • 00:02:58.080 --> 00:02:59.100
  • " data-timeend="">
  • 00:02:58.080 --> 00:02:59.100
  • -->
  • Do you know for certain he's
  • " data-timeend="">
  • Do you know for certain he's
  • -->
  • 00:02:59.100 --> 00:03:00.070
  • " data-timeend="">
  • 00:02:59.100 --> 00:03:00.070
  • -->
  • deaf?"
  • " data-timeend="">
  • deaf?"
  • -->
  • 00:03:00.070 --> 00:03:01.050
  • " data-timeend="">
  • 00:03:00.070 --> 00:03:01.050
  • -->
  • "Yes, he's deaf."
  • " data-timeend="">
  • "Yes, he's deaf."
  • -->
  • 00:03:01.050 --> 00:03:01.200
  • " data-timeend="">
  • 00:03:01.050 --> 00:03:01.200
  • -->
  • She lays hands on him, God's
  • " data-timeend="">
  • She lays hands on him, God's
  • -->
  • 00:03:01.200 --> 00:03:02.130
  • " data-timeend="">
  • 00:03:01.200 --> 00:03:02.130
  • -->
  • opens the ears, and this city,
  • " data-timeend="">
  • opens the ears, and this city,
  • -->
  • 00:03:02.130 --> 00:03:03.260
  • " data-timeend="">
  • 00:03:02.130 --> 00:03:03.260
  • -->
  • this community, this little
  • " data-timeend="">
  • this community, this little
  • -->
  • 00:03:03.260 --> 00:03:05.070
  • " data-timeend="">
  • 00:03:03.260 --> 00:03:05.070
  • -->
  • village, becomes open to the
  • " data-timeend="">
  • village, becomes open to the
  • -->
  • 00:03:05.070 --> 00:03:06.180
  • " data-timeend="">
  • 00:03:05.070 --> 00:03:06.180
  • -->
  • gospel.
  • " data-timeend="">
  • gospel.
  • -->
  • 00:03:06.180 --> 00:03:07.170
  • " data-timeend="">
  • 00:03:06.180 --> 00:03:07.170
  • -->
  • In village after village, the
  • " data-timeend="">
  • In village after village, the
  • -->
  • 00:03:07.170 --> 00:03:08.210
  • " data-timeend="">
  • 00:03:07.170 --> 00:03:08.210
  • -->
  • entire village is converted
  • " data-timeend="">
  • entire village is converted
  • -->
  • 00:03:08.210 --> 00:03:10.070
  • " data-timeend="">
  • 00:03:08.210 --> 00:03:10.070
  • -->
  • simply because Jesus shows his
  • " data-timeend="">
  • simply because Jesus shows his
  • -->
  • 00:03:10.070 --> 00:03:11.110
  • " data-timeend="">
  • 00:03:10.070 --> 00:03:11.110
  • -->
  • love to where people are healed
  • " data-timeend="">
  • love to where people are healed
  • -->
  • 00:03:11.190 --> 00:03:14.190
  • " data-timeend="">
  • 00:03:11.190 --> 00:03:14.190
  • -->
  • of deafness and blindness,
  • " data-timeend="">
  • of deafness and blindness,
  • -->
  • 00:03:14.190 --> 00:03:16.000
  • " data-timeend="">
  • 00:03:14.190 --> 00:03:16.000
  • -->
  • et cetera.
  • " data-timeend="">
  • et cetera.
  • -->
  • 00:03:16.000 --> 00:03:17.020
  • " data-timeend="">
  • 00:03:16.000 --> 00:03:17.020
  • -->
  • - Darren: Now, this takes some
  • " data-timeend="">
  • - Darren: Now, this takes some
  • -->
  • 00:03:17.020 --> 00:03:18.050
  • " data-timeend="">
  • 00:03:17.020 --> 00:03:18.050
  • -->
  • serious spiritual guts.
  • " data-timeend="">
  • serious spiritual guts.
  • -->
  • 00:03:18.050 --> 00:03:19.260
  • " data-timeend="">
  • 00:03:18.050 --> 00:03:19.260
  • -->
  • Travel to a remote village, get
  • " data-timeend="">
  • Travel to a remote village, get
  • -->
  • 00:03:19.260 --> 00:03:21.210
  • " data-timeend="">
  • 00:03:19.260 --> 00:03:21.210
  • -->
  • the people to come by singing
  • " data-timeend="">
  • the people to come by singing
  • -->
  • 00:03:21.210 --> 00:03:23.120
  • " data-timeend="">
  • 00:03:21.210 --> 00:03:23.120
  • -->
  • and dancing.
  • " data-timeend="">
  • and dancing.
  • -->
  • 00:03:23.120 --> 00:03:24.180
  • " data-timeend="">
  • 00:03:23.120 --> 00:03:24.180
  • -->
  • Show the "Jesus Film."
  • " data-timeend="">
  • Show the "Jesus Film."
  • -->
  • 00:03:24.180 --> 00:03:26.080
  • " data-timeend="">
  • 00:03:24.180 --> 00:03:26.080
  • -->
  • For many, this is the first
  • " data-timeend="">
  • For many, this is the first
  • -->
  • 00:03:26.080 --> 00:03:27.200
  • " data-timeend="">
  • 00:03:26.080 --> 00:03:27.200
  • -->
  • movie they've ever seen.
  • " data-timeend="">
  • movie they've ever seen.
  • -->
  • 00:03:27.200 --> 00:03:29.020
  • " data-timeend="">
  • 00:03:27.200 --> 00:03:29.020
  • -->
  • And they often yell warnings to
  • " data-timeend="">
  • And they often yell warnings to
  • -->
  • 00:03:29.020 --> 00:03:30.080
  • " data-timeend="">
  • 00:03:29.020 --> 00:03:30.080
  • -->
  • Jesus when he's on trial.
  • " data-timeend="">
  • Jesus when he's on trial.
  • -->
  • 00:03:30.080 --> 00:03:31.160
  • " data-timeend="">
  • 00:03:30.080 --> 00:03:31.160
  • -->
  • After that, tell the people who
  • " data-timeend="">
  • After that, tell the people who
  • -->
  • 00:03:31.160 --> 00:03:33.290
  • " data-timeend="">
  • 00:03:31.160 --> 00:03:33.290
  • -->
  • Jesus is and how much he loves
  • " data-timeend="">
  • Jesus is and how much he loves
  • -->
  • 00:03:33.290 --> 00:03:35.150
  • " data-timeend="">
  • 00:03:33.290 --> 00:03:35.150
  • -->
  • them, then prove it by healing
  • " data-timeend="">
  • them, then prove it by healing
  • -->
  • 00:03:35.150 --> 00:03:38.000
  • " data-timeend="">
  • 00:03:35.150 --> 00:03:38.000
  • -->
  • the deaf and the blind.
  • " data-timeend="">
  • the deaf and the blind.
  • -->
  • 00:03:38.000 --> 00:03:40.210
  • " data-timeend="">
  • 00:03:38.000 --> 00:03:40.210
  • -->
  • I'd never seen anything like it.
  • " data-timeend="">
  • I'd never seen anything like it.
  • -->
  • 00:03:40.210 --> 00:03:42.110
  • " data-timeend="">
  • 00:03:40.210 --> 00:03:42.110
  • -->
  • I'd never even heard of anything
  • " data-timeend="">
  • I'd never even heard of anything
  • -->
  • 00:03:42.110 --> 00:03:43.090
  • " data-timeend="">
  • 00:03:42.110 --> 00:03:43.090
  • -->
  • like it.
  • " data-timeend="">
  • like it.
  • -->
  • 00:03:43.090 --> 00:03:44.030
  • " data-timeend="">
  • 00:03:43.090 --> 00:03:44.030
  • -->
  • But here it was, right in front
  • " data-timeend="">
  • But here it was, right in front
  • -->
  • 00:03:44.030 --> 00:03:45.160
  • " data-timeend="">
  • 00:03:44.030 --> 00:03:45.160
  • -->
  • of my eyes, a woman from
  • " data-timeend="">
  • of my eyes, a woman from
  • -->
  • 00:03:45.160 --> 00:03:47.230
  • " data-timeend="">
  • 00:03:45.160 --> 00:03:47.230
  • -->
  • Laguna Beach, California,
  • " data-timeend="">
  • Laguna Beach, California,
  • -->
  • 00:03:47.230 --> 00:03:49.080
  • " data-timeend="">
  • 00:03:47.230 --> 00:03:49.080
  • -->
  • with a PhD in systematic
  • " data-timeend="">
  • with a PhD in systematic
  • -->
  • 00:03:49.080 --> 00:03:50.170
  • " data-timeend="">
  • 00:03:49.080 --> 00:03:50.170
  • -->
  • theology from King's College
  • " data-timeend="">
  • theology from King's College
  • -->
  • 00:03:50.170 --> 00:03:52.070
  • " data-timeend="">
  • 00:03:50.170 --> 00:03:52.070
  • -->
  • in London, bringing a boldness
  • " data-timeend="">
  • in London, bringing a boldness
  • -->
  • 00:03:52.070 --> 00:03:53.240
  • " data-timeend="">
  • 00:03:52.070 --> 00:03:53.240
  • -->
  • of faith to a desperate
  • " data-timeend="">
  • of faith to a desperate
  • -->
  • 00:03:53.240 --> 00:03:54.240
  • " data-timeend="">
  • 00:03:53.240 --> 00:03:54.240
  • -->
  • people that, quite frankly, took
  • " data-timeend="">
  • people that, quite frankly, took
  • -->
  • 00:03:54.240 --> 00:03:56.240
  • " data-timeend="">
  • 00:03:54.240 --> 00:03:56.240
  • -->
  • - Rolland Baker: A lot of
  • " data-timeend="">
  • - Rolland Baker: A lot of
  • -->
  • 00:03:59.140 --> 00:04:00.230
  • " data-timeend="">
  • 00:03:59.140 --> 00:04:00.230
  • -->
  • people I know are just uneasy at
  • " data-timeend="">
  • people I know are just uneasy at
  • -->
  • 00:04:00.230 --> 00:04:02.240
  • " data-timeend="">
  • 00:04:00.230 --> 00:04:02.240
  • -->
  • the thought of miracles.
  • " data-timeend="">
  • the thought of miracles.
  • -->
  • 00:04:02.240 --> 00:04:04.010
  • " data-timeend="">
  • 00:04:02.240 --> 00:04:04.010
  • -->
  • And at the thought of people
  • " data-timeend="">
  • And at the thought of people
  • -->
  • 00:04:04.010 --> 00:04:04.260
  • " data-timeend="">
  • 00:04:04.010 --> 00:04:04.260
  • -->
  • being raised from the dead, they
  • " data-timeend="">
  • being raised from the dead, they
  • -->
  • 00:04:04.260 --> 00:04:05.220
  • " data-timeend="">
  • 00:04:04.260 --> 00:04:05.220
  • -->
  • really, really start squirming.
  • " data-timeend="">
  • really, really start squirming.
  • -->
  • 00:04:05.230 --> 00:04:08.230
  • " data-timeend="">
  • 00:04:05.230 --> 00:04:08.230
  • -->
  • It's just so freaky, they
  • " data-timeend="">
  • It's just so freaky, they
  • -->
  • 00:04:08.230 --> 00:04:09.240
  • " data-timeend="">
  • 00:04:08.230 --> 00:04:09.240
  • -->
  • just--it's just--I don't even
  • " data-timeend="">
  • just--it's just--I don't even
  • -->
  • 00:04:09.240 --> 00:04:12.200
  • " data-timeend="">
  • 00:04:09.240 --> 00:04:12.200
  • -->
  • understand 'cause I so love the
  • " data-timeend="">
  • understand 'cause I so love the
  • -->
  • 00:04:12.200 --> 00:04:15.140
  • " data-timeend="">
  • 00:04:12.200 --> 00:04:15.140
  • -->
  • presence of God, the closer he
  • " data-timeend="">
  • presence of God, the closer he
  • -->
  • 00:04:15.140 --> 00:04:17.070
  • " data-timeend="">
  • 00:04:15.140 --> 00:04:17.070
  • -->
  • is the more at peace I am.
  • " data-timeend="">
  • is the more at peace I am.
  • -->
  • 00:04:17.070 --> 00:04:19.180
  • " data-timeend="">
  • 00:04:17.070 --> 00:04:19.180
  • -->
  • But it's--if you're not at peace
  • " data-timeend="">
  • But it's--if you're not at peace
  • -->
  • 00:04:20.040 --> 00:04:23.040
  • " data-timeend="">
  • 00:04:20.040 --> 00:04:23.040
  • -->
  • with God you're not gonna be at
  • " data-timeend="">
  • with God you're not gonna be at
  • -->
  • 00:04:23.040 --> 00:04:24.060
  • " data-timeend="">
  • 00:04:23.040 --> 00:04:24.060
  • -->
  • peace with a powerful miracle
  • " data-timeend="">
  • peace with a powerful miracle
  • -->
  • 00:04:24.060 --> 00:04:25.200
  • " data-timeend="">
  • 00:04:24.060 --> 00:04:25.200
  • -->
  • next to you.
  • " data-timeend="">
  • next to you.
  • -->
  • 00:04:25.200 --> 00:04:28.040
  • " data-timeend="">
  • 00:04:25.200 --> 00:04:28.040
  • -->
  • - Heidi Baker: I mean, we have
  • " data-timeend="">
  • - Heidi Baker: I mean, we have
  • -->
  • 00:04:28.040 --> 00:04:28.290
  • " data-timeend="">
  • 00:04:28.040 --> 00:04:28.290
  • -->
  • incredible miracles--I'm
  • " data-timeend="">
  • incredible miracles--I'm
  • -->
  • 00:04:28.290 --> 00:04:31.050
  • " data-timeend="">
  • 00:04:28.290 --> 00:04:31.050
  • -->
  • thinking in Portuguese:
  • " data-timeend="">
  • thinking in Portuguese:
  • -->
  • 00:04:31.050 --> 00:04:31.280
  • " data-timeend="">
  • 00:04:31.050 --> 00:04:31.280
  • -->
  • milagres.
  • " data-timeend="">
  • milagres.
  • -->
  • 00:04:31.280 --> 00:04:33.120
  • " data-timeend="">
  • 00:04:31.280 --> 00:04:33.120
  • -->
  • We have amazing miracles here.
  • " data-timeend="">
  • We have amazing miracles here.
  • -->
  • 00:04:33.120 --> 00:04:35.170
  • " data-timeend="">
  • 00:04:33.120 --> 00:04:35.170
  • -->
  • The deaf hear and the blind see
  • " data-timeend="">
  • The deaf hear and the blind see
  • -->
  • 00:04:35.170 --> 00:04:36.290
  • " data-timeend="">
  • 00:04:35.170 --> 00:04:36.290
  • -->
  • dead are raised.
  • " data-timeend="">
  • dead are raised.
  • -->
  • 00:04:39.010 --> 00:04:40.000
  • " data-timeend="">
  • 00:04:39.010 --> 00:04:40.000
  • -->
  • And the kids taught me.
  • " data-timeend="">
  • And the kids taught me.
  • -->
  • 00:04:40.000 --> 00:04:41.180
  • " data-timeend="">
  • 00:04:40.000 --> 00:04:41.180
  • -->
  • I mean, they're the ones that
  • " data-timeend="">
  • I mean, they're the ones that
  • -->
  • 00:04:41.180 --> 00:04:42.170
  • " data-timeend="">
  • 00:04:41.180 --> 00:04:42.170
  • -->
  • pray for the sick.
  • " data-timeend="">
  • pray for the sick.
  • -->
  • 00:04:42.170 --> 00:04:44.050
  • " data-timeend="">
  • 00:04:42.170 --> 00:04:44.050
  • -->
  • We pray together.
  • " data-timeend="">
  • We pray together.
  • -->
  • 00:04:44.050 --> 00:04:45.140
  • " data-timeend="">
  • 00:04:44.050 --> 00:04:45.140
  • -->
  • I mean, I just get to go with
  • " data-timeend="">
  • I mean, I just get to go with
  • -->
  • 00:04:45.140 --> 00:04:47.020
  • " data-timeend="">
  • 00:04:45.140 --> 00:04:47.020
  • -->
  • them.
  • " data-timeend="">
  • them.
  • -->
  • 00:04:47.020 --> 00:04:47.210
  • " data-timeend="">
  • 00:04:47.020 --> 00:04:47.210
  • -->
  • But, see, they--children
  • " data-timeend="">
  • But, see, they--children
  • -->
  • 00:04:47.210 --> 00:04:50.010
  • " data-timeend="">
  • 00:04:47.210 --> 00:04:50.010
  • -->
  • are--you have a nice monkey with
  • " data-timeend="">
  • are--you have a nice monkey with
  • -->
  • 00:04:50.010 --> 00:04:52.110
  • " data-timeend="">
  • 00:04:50.010 --> 00:04:52.110
  • -->
  • you now.
  • " data-timeend="">
  • you now.
  • -->
  • 00:04:52.110 --> 00:04:53.060
  • " data-timeend="">
  • 00:04:52.110 --> 00:04:53.060
  • -->
  • [laughing]
  • " data-timeend="">
  • [laughing]
  • -->
  • 00:04:53.060 --> 00:04:54.150
  • " data-timeend="">
  • 00:04:53.060 --> 00:04:54.150
  • -->
  • Children are totally dependent.
  • " data-timeend="">
  • Children are totally dependent.
  • -->
  • 00:04:54.150 --> 00:04:56.230
  • " data-timeend="">
  • 00:04:54.150 --> 00:04:56.230
  • -->
  • They can't do it by themselves.
  • " data-timeend="">
  • They can't do it by themselves.
  • -->
  • 00:04:56.230 --> 00:04:58.290
  • " data-timeend="">
  • 00:04:56.230 --> 00:04:58.290
  • -->
  • If we wanna know about the
  • " data-timeend="">
  • If we wanna know about the
  • -->
  • 00:04:58.290 --> 00:05:00.170
  • " data-timeend="">
  • 00:04:58.290 --> 00:05:00.170
  • -->
  • kingdom, we have to become like
  • " data-timeend="">
  • kingdom, we have to become like
  • -->
  • 00:05:00.170 --> 00:05:02.030
  • " data-timeend="">
  • 00:05:00.170 --> 00:05:02.030
  • -->
  • a child and be dependent, know
  • " data-timeend="">
  • a child and be dependent, know
  • -->
  • 00:05:02.030 --> 00:05:04.020
  • " data-timeend="">
  • 00:05:02.030 --> 00:05:04.020
  • -->
  • we can't do it.
  • " data-timeend="">
  • we can't do it.
  • -->
  • 00:05:04.020 --> 00:05:05.120
  • " data-timeend="">
  • 00:05:04.020 --> 00:05:05.120
  • -->
  • Poor in spirit, childlike.
  • " data-timeend="">
  • Poor in spirit, childlike.
  • -->
  • 00:05:05.120 --> 00:05:07.010
  • " data-timeend="">
  • 00:05:05.120 --> 00:05:07.010
  • -->
  • We have to know that we depend
  • " data-timeend="">
  • We have to know that we depend
  • -->
  • 00:05:07.010 --> 00:05:08.230
  • " data-timeend="">
  • 00:05:07.010 --> 00:05:08.230
  • -->
  • on the Father and we just, like,
  • " data-timeend="">
  • on the Father and we just, like,
  • -->
  • 00:05:08.230 --> 00:05:10.050
  • " data-timeend="">
  • 00:05:08.230 --> 00:05:10.050
  • -->
  • hold his hand all the time.
  • " data-timeend="">
  • hold his hand all the time.
  • -->
  • 00:05:10.050 --> 00:05:12.210
  • " data-timeend="">
  • 00:05:10.050 --> 00:05:12.210
  • -->
  • All children believe that God
  • " data-timeend="">
  • All children believe that God
  • -->
  • 00:05:12.210 --> 00:05:14.110
  • " data-timeend="">
  • 00:05:12.210 --> 00:05:14.110
  • -->
  • does miracles.
  • " data-timeend="">
  • does miracles.
  • -->
  • 00:05:14.110 --> 00:05:15.240
  • " data-timeend="">
  • 00:05:14.110 --> 00:05:15.240
  • -->
  • All children believe that God
  • " data-timeend="">
  • All children believe that God
  • -->
  • 00:05:15.240 --> 00:05:17.120
  • " data-timeend="">
  • 00:05:15.240 --> 00:05:17.120
  • -->
  • can open deaf ears and blind
  • " data-timeend="">
  • can open deaf ears and blind
  • -->
  • 00:05:17.120 --> 00:05:18.290
  • " data-timeend="">
  • 00:05:17.120 --> 00:05:18.290
  • -->
  • eyes and take away cancer.
  • " data-timeend="">
  • eyes and take away cancer.
  • -->
  • 00:05:18.290 --> 00:05:21.110
  • " data-timeend="">
  • 00:05:18.290 --> 00:05:21.110
  • -->
  • All children believe it until an
  • " data-timeend="">
  • All children believe it until an
  • -->
  • 00:05:21.110 --> 00:05:23.110
  • " data-timeend="">
  • 00:05:21.110 --> 00:05:23.110
  • -->
  • adult teaches them that God
  • " data-timeend="">
  • adult teaches them that God
  • -->
  • 00:05:23.110 --> 00:05:26.090
  • " data-timeend="">
  • 00:05:23.110 --> 00:05:26.090
  • -->
  • can't do it.
  • " data-timeend="">
  • can't do it.
  • -->
  • 00:05:26.090 --> 00:05:27.160
  • " data-timeend="">
  • 00:05:26.090 --> 00:05:27.160
  • -->
  • So I call up little children in
  • " data-timeend="">
  • So I call up little children in
  • -->
  • 00:05:27.160 --> 00:05:29.090
  • " data-timeend="">
  • 00:05:27.160 --> 00:05:29.090
  • -->
  • the West 'cause they're not
  • " data-timeend="">
  • the West 'cause they're not
  • -->
  • 00:05:29.090 --> 00:05:30.210
  • " data-timeend="">
  • 00:05:29.090 --> 00:05:30.210
  • -->
  • ruined yet.
  • " data-timeend="">
  • ruined yet.
  • -->
  • 00:05:30.210 --> 00:05:31.260
  • " data-timeend="">
  • 00:05:30.210 --> 00:05:31.260
  • -->
  • Little children, especially,
  • " data-timeend="">
  • Little children, especially,
  • -->
  • 00:05:31.260 --> 00:05:34.010
  • " data-timeend="">
  • 00:05:31.260 --> 00:05:34.010
  • -->
  • aren't ruined by unbelief and by
  • " data-timeend="">
  • aren't ruined by unbelief and by
  • -->
  • 00:05:34.010 --> 00:05:36.090
  • " data-timeend="">
  • 00:05:34.010 --> 00:05:36.090
  • -->
  • materialism.
  • " data-timeend="">
  • materialism.
  • -->
  • 00:05:36.090 --> 00:05:37.170
  • " data-timeend="">
  • 00:05:36.090 --> 00:05:37.170
  • -->
  • Little children have these pure
  • " data-timeend="">
  • Little children have these pure
  • -->
  • 00:05:37.170 --> 00:05:39.150
  • " data-timeend="">
  • 00:05:37.170 --> 00:05:39.150
  • -->
  • hearts and the kingdom of God
  • " data-timeend="">
  • hearts and the kingdom of God
  • -->
  • 00:05:39.150 --> 00:05:41.140
  • " data-timeend="">
  • 00:05:39.150 --> 00:05:41.140
  • -->
  • breaks forth for them.
  • " data-timeend="">
  • breaks forth for them.
  • -->
  • 00:05:41.140 --> 00:05:43.030
  • " data-timeend="">
  • 00:05:41.140 --> 00:05:43.030
  • -->
  • In Korea, in Brazil, in America,
  • " data-timeend="">
  • In Korea, in Brazil, in America,
  • -->
  • 00:05:43.030 --> 00:05:44.280
  • " data-timeend="">
  • 00:05:43.030 --> 00:05:44.280
  • -->
  • Canada, Australia, Europe, kids
  • " data-timeend="">
  • Canada, Australia, Europe, kids
  • -->
  • 00:05:45.090 --> 00:05:48.090
  • " data-timeend="">
  • 00:05:45.090 --> 00:05:48.090
  • -->
  • are seeing the power of God.
  • " data-timeend="">
  • are seeing the power of God.
  • -->
  • 00:05:48.090 --> 00:05:50.280
  • " data-timeend="">
  • 00:05:48.090 --> 00:05:50.280
  • -->
  • - Darren: I had started this
  • " data-timeend="">
  • - Darren: I had started this
  • -->
  • 00:05:50.280 --> 00:05:52.020
  • " data-timeend="">
  • 00:05:50.280 --> 00:05:52.020
  • -->
  • journey looking for people who
  • " data-timeend="">
  • journey looking for people who
  • -->
  • 00:05:52.020 --> 00:05:53.070
  • " data-timeend="">
  • 00:05:52.020 --> 00:05:53.070
  • -->
  • don't just talk about what they
  • " data-timeend="">
  • don't just talk about what they
  • -->
  • 00:05:53.070 --> 00:05:54.180
  • " data-timeend="">
  • 00:05:53.070 --> 00:05:54.180
  • -->
  • believe but who act on what they
  • " data-timeend="">
  • believe but who act on what they
  • -->
  • 00:05:54.180 --> 00:05:56.070
  • " data-timeend="">
  • 00:05:54.180 --> 00:05:56.070
  • -->
  • believe with a confidence in a
  • " data-timeend="">
  • believe with a confidence in a
  • -->
  • 00:05:56.070 --> 00:05:58.040
  • " data-timeend="">
  • 00:05:56.070 --> 00:05:58.040
  • -->
  • God who is big and powerful and
  • " data-timeend="">
  • God who is big and powerful and
  • -->
  • 00:05:58.040 --> 00:06:00.040
  • " data-timeend="">
  • 00:05:58.040 --> 00:06:00.040
  • -->
  • loves us all immeasurably.
  • " data-timeend="">
  • loves us all immeasurably.
  • -->
  • 00:06:00.040 --> 00:06:02.260
  • " data-timeend="">
  • 00:06:00.040 --> 00:06:02.260
  • -->
  • And here were a bunch of little
  • " data-timeend="">
  • And here were a bunch of little
  • -->
  • 00:06:02.260 --> 00:06:04.210
  • " data-timeend="">
  • 00:06:02.260 --> 00:06:04.210
  • -->
  • kids who perform miracles every
  • " data-timeend="">
  • kids who perform miracles every
  • -->
  • 00:06:04.210 --> 00:06:06.250
  • " data-timeend="">
  • 00:06:04.210 --> 00:06:06.250
  • -->
  • day simply because they love God
  • " data-timeend="">
  • day simply because they love God
  • -->
  • 00:06:06.250 --> 00:06:08.190
  • " data-timeend="">
  • 00:06:06.250 --> 00:06:08.190
  • -->
  • and know that he loves them.
  • " data-timeend="">
  • and know that he loves them.
  • -->
  • 00:06:08.190 --> 00:06:09.290
  • " data-timeend="">
  • 00:06:08.190 --> 00:06:09.290
  • -->
  • No PlayStations, no cartoons, no
  • " data-timeend="">
  • No PlayStations, no cartoons, no
  • -->
  • 00:06:10.100 --> 00:06:13.100
  • " data-timeend="">
  • 00:06:10.100 --> 00:06:13.100
  • -->
  • toys even.
  • " data-timeend="">
  • toys even.
  • -->
  • 00:06:13.100 --> 00:06:14.260
  • " data-timeend="">
  • 00:06:13.100 --> 00:06:14.260
  • -->
  • Just God.
  • " data-timeend="">
  • Just God.
  • -->
  • 00:06:14.260 --> 00:06:17.010
  • " data-timeend="">
  • 00:06:14.260 --> 00:06:17.010
  • -->
  • And look at what is possible
  • " data-timeend="">
  • And look at what is possible
  • -->
  • 00:06:17.010 --> 00:06:18.020
  • " data-timeend="">
  • 00:06:17.010 --> 00:06:18.020
  • -->
  • when God becomes your sole
  • " data-timeend="">
  • when God becomes your sole
  • -->
  • 00:06:18.020 --> 00:06:19.070
  • " data-timeend="">
  • 00:06:18.020 --> 00:06:19.070
  • -->
  • - Darren: All right, so in this
  • " data-timeend="">
  • - Darren: All right, so in this
  • -->
  • 00:06:57.180 --> 00:06:58.170
  • " data-timeend="">
  • 00:06:57.180 --> 00:06:58.170
  • -->
  • episode, we're looking at the
  • " data-timeend="">
  • episode, we're looking at the
  • -->
  • 00:06:58.170 --> 00:06:59.220
  • " data-timeend="">
  • 00:06:58.170 --> 00:06:59.220
  • -->
  • question, "What Role Does
  • " data-timeend="">
  • question, "What Role Does
  • -->
  • 00:06:59.220 --> 00:07:00.240
  • " data-timeend="">
  • 00:06:59.220 --> 00:07:00.240
  • -->
  • Sacrifice Play in the
  • " data-timeend="">
  • Sacrifice Play in the
  • -->
  • 00:07:00.240 --> 00:07:02.150
  • " data-timeend="">
  • 00:07:00.240 --> 00:07:02.150
  • -->
  • Christian's Life?"
  • " data-timeend="">
  • Christian's Life?"
  • -->
  • 00:07:02.150 --> 00:07:04.150
  • " data-timeend="">
  • 00:07:02.150 --> 00:07:04.150
  • -->
  • And in this particular episode
  • " data-timeend="">
  • And in this particular episode
  • -->
  • 00:07:04.150 --> 00:07:06.260
  • " data-timeend="">
  • 00:07:04.150 --> 00:07:06.260
  • -->
  • of "Adventures With God," we're
  • " data-timeend="">
  • of "Adventures With God," we're
  • -->
  • 00:07:06.260 --> 00:07:08.100
  • " data-timeend="">
  • 00:07:06.260 --> 00:07:08.100
  • -->
  • looking at Heidi and Rolland
  • " data-timeend="">
  • looking at Heidi and Rolland
  • -->
  • 00:07:08.100 --> 00:07:10.070
  • " data-timeend="">
  • 00:07:08.100 --> 00:07:10.070
  • -->
  • Baker, stuff that I filmed with
  • " data-timeend="">
  • Baker, stuff that I filmed with
  • -->
  • 00:07:10.070 --> 00:07:12.030
  • " data-timeend="">
  • 00:07:10.070 --> 00:07:12.030
  • -->
  • them, gosh, almost 10 years ago
  • " data-timeend="">
  • them, gosh, almost 10 years ago
  • -->
  • 00:07:12.030 --> 00:07:14.100
  • " data-timeend="">
  • 00:07:12.030 --> 00:07:14.100
  • -->
  • now, with--in the "Finger of
  • " data-timeend="">
  • now, with--in the "Finger of
  • -->
  • 00:07:14.100 --> 00:07:15.220
  • " data-timeend="">
  • 00:07:14.100 --> 00:07:15.220
  • -->
  • God."
  • " data-timeend="">
  • God."
  • -->
  • 00:07:15.220 --> 00:07:16.220
  • " data-timeend="">
  • 00:07:15.220 --> 00:07:16.220
  • -->
  • Will, I wanna start with you,
  • " data-timeend="">
  • Will, I wanna start with you,
  • -->
  • 00:07:16.220 --> 00:07:18.060
  • " data-timeend="">
  • 00:07:16.220 --> 00:07:18.060
  • -->
  • though, because, you know,
  • " data-timeend="">
  • though, because, you know,
  • -->
  • 00:07:18.060 --> 00:07:19.230
  • " data-timeend="">
  • 00:07:18.060 --> 00:07:19.230
  • -->
  • you--I know that you've worked
  • " data-timeend="">
  • you--I know that you've worked
  • -->
  • 00:07:19.230 --> 00:07:21.030
  • " data-timeend="">
  • 00:07:19.230 --> 00:07:21.030
  • -->
  • with Heidi and Rolland for how
  • " data-timeend="">
  • with Heidi and Rolland for how
  • -->
  • 00:07:21.030 --> 00:07:22.230
  • " data-timeend="">
  • 00:07:21.030 --> 00:07:22.230
  • -->
  • long?
  • " data-timeend="">
  • long?
  • -->
  • 00:07:22.230 --> 00:07:23.250
  • " data-timeend="">
  • 00:07:22.230 --> 00:07:23.250
  • -->
  • - Will Hart: On and off for 13
  • " data-timeend="">
  • - Will Hart: On and off for 13
  • -->
  • 00:07:23.250 --> 00:07:24.280
  • " data-timeend="">
  • 00:07:23.250 --> 00:07:24.280
  • -->
  • years.
  • " data-timeend="">
  • years.
  • -->
  • 00:07:24.280 --> 00:07:25.230
  • " data-timeend="">
  • 00:07:24.280 --> 00:07:25.230
  • -->
  • We were missionaries there
  • " data-timeend="">
  • We were missionaries there
  • -->
  • 00:07:25.230 --> 00:07:26.170
  • " data-timeend="">
  • 00:07:25.230 --> 00:07:26.170
  • -->
  • and--yeah.
  • " data-timeend="">
  • and--yeah.
  • -->
  • 00:07:26.170 --> 00:07:27.150
  • " data-timeend="">
  • 00:07:26.170 --> 00:07:27.150
  • -->
  • - Darren: So you know them
  • " data-timeend="">
  • - Darren: So you know them
  • -->
  • 00:07:27.150 --> 00:07:28.090
  • " data-timeend="">
  • 00:07:27.150 --> 00:07:28.090
  • -->
  • very--probably as well as almost
  • " data-timeend="">
  • very--probably as well as almost
  • -->
  • 00:07:28.090 --> 00:07:29.100
  • " data-timeend="">
  • 00:07:28.090 --> 00:07:29.100
  • -->
  • anybody, right?
  • " data-timeend="">
  • anybody, right?
  • -->
  • 00:07:29.100 --> 00:07:30.220
  • " data-timeend="">
  • 00:07:29.100 --> 00:07:30.220
  • -->
  • I mean, as far as a ministry
  • " data-timeend="">
  • I mean, as far as a ministry
  • -->
  • 00:07:30.220 --> 00:07:31.190
  • " data-timeend="">
  • 00:07:30.220 --> 00:07:31.190
  • -->
  • setting goes?
  • " data-timeend="">
  • setting goes?
  • -->
  • 00:07:31.190 --> 00:07:32.250
  • " data-timeend="">
  • 00:07:31.190 --> 00:07:32.250
  • -->
  • - Will: Yeah, no, we
  • " data-timeend="">
  • - Will: Yeah, no, we
  • -->
  • 00:07:32.250 --> 00:07:33.180
  • " data-timeend="">
  • 00:07:32.250 --> 00:07:33.180
  • -->
  • worked--yeah.
  • " data-timeend="">
  • worked--yeah.
  • -->
  • 00:07:33.180 --> 00:07:34.170
  • " data-timeend="">
  • 00:07:33.180 --> 00:07:34.170
  • -->
  • - Darren: And so for a lot of
  • " data-timeend="">
  • - Darren: And so for a lot of
  • -->
  • 00:07:34.170 --> 00:07:35.250
  • " data-timeend="">
  • 00:07:34.170 --> 00:07:35.250
  • -->
  • people, especially the people
  • " data-timeend="">
  • people, especially the people
  • -->
  • 00:07:35.250 --> 00:07:37.040
  • " data-timeend="">
  • 00:07:35.250 --> 00:07:37.040
  • -->
  • who run in our circles, she's
  • " data-timeend="">
  • who run in our circles, she's
  • -->
  • 00:07:37.040 --> 00:07:38.210
  • " data-timeend="">
  • 00:07:37.040 --> 00:07:38.210
  • -->
  • kind of like the poster child.
  • " data-timeend="">
  • kind of like the poster child.
  • -->
  • 00:07:38.210 --> 00:07:40.090
  • " data-timeend="">
  • 00:07:38.210 --> 00:07:40.090
  • -->
  • They're like the poster children
  • " data-timeend="">
  • They're like the poster children
  • -->
  • 00:07:40.090 --> 00:07:41.090
  • " data-timeend="">
  • 00:07:40.090 --> 00:07:41.090
  • -->
  • for a life--a laid-down
  • " data-timeend="">
  • for a life--a laid-down
  • -->
  • 00:07:41.090 --> 00:07:43.140
  • " data-timeend="">
  • 00:07:41.090 --> 00:07:43.140
  • -->
  • sacrificed life, right?
  • " data-timeend="">
  • sacrificed life, right?
  • -->
  • 00:07:43.140 --> 00:07:44.210
  • " data-timeend="">
  • 00:07:43.140 --> 00:07:44.210
  • -->
  • - Will: I think the first thing
  • " data-timeend="">
  • - Will: I think the first thing
  • -->
  • 00:07:44.210 --> 00:07:45.240
  • " data-timeend="">
  • 00:07:44.210 --> 00:07:45.240
  • -->
  • that people need to know about
  • " data-timeend="">
  • that people need to know about
  • -->
  • 00:07:45.240 --> 00:07:47.160
  • " data-timeend="">
  • 00:07:45.240 --> 00:07:47.160
  • -->
  • the Bakers is that this has been
  • " data-timeend="">
  • the Bakers is that this has been
  • -->
  • 00:07:47.170 --> 00:07:50.170
  • " data-timeend="">
  • 00:07:47.170 --> 00:07:50.170
  • -->
  • something that they've been
  • " data-timeend="">
  • something that they've been
  • -->
  • 00:07:50.170 --> 00:07:51.160
  • " data-timeend="">
  • 00:07:50.170 --> 00:07:51.160
  • -->
  • doing for their whole entire
  • " data-timeend="">
  • doing for their whole entire
  • -->
  • 00:07:51.160 --> 00:07:52.180
  • " data-timeend="">
  • 00:07:51.160 --> 00:07:52.180
  • -->
  • lives.
  • " data-timeend="">
  • lives.
  • -->
  • 00:07:52.180 --> 00:07:53.090
  • " data-timeend="">
  • 00:07:52.180 --> 00:07:53.090
  • -->
  • I think a lot of people, they
  • " data-timeend="">
  • I think a lot of people, they
  • -->
  • 00:07:53.090 --> 00:07:53.280
  • " data-timeend="">
  • 00:07:53.090 --> 00:07:53.280
  • -->
  • see Heidi and Rolland and they
  • " data-timeend="">
  • see Heidi and Rolland and they
  • -->
  • 00:07:53.280 --> 00:07:55.020
  • " data-timeend="">
  • 00:07:53.280 --> 00:07:55.020
  • -->
  • just--they just go, "Oh, it was
  • " data-timeend="">
  • just--they just go, "Oh, it was
  • -->
  • 00:07:55.020 --> 00:07:56.060
  • " data-timeend="">
  • 00:07:55.020 --> 00:07:56.060
  • -->
  • an encounter in Toronto that led
  • " data-timeend="">
  • an encounter in Toronto that led
  • -->
  • 00:07:56.060 --> 00:07:57.200
  • " data-timeend="">
  • 00:07:56.060 --> 00:07:57.200
  • -->
  • to this," even though the
  • " data-timeend="">
  • to this," even though the
  • -->
  • 00:07:57.200 --> 00:07:58.160
  • " data-timeend="">
  • 00:07:57.200 --> 00:07:58.160
  • -->
  • impartation that took place in
  • " data-timeend="">
  • impartation that took place in
  • -->
  • 00:07:58.160 --> 00:08:00.020
  • " data-timeend="">
  • 00:07:58.160 --> 00:08:00.020
  • -->
  • Toronto was a major, major part
  • " data-timeend="">
  • Toronto was a major, major part
  • -->
  • 00:08:00.020 --> 00:08:02.210
  • " data-timeend="">
  • 00:08:00.020 --> 00:08:02.210
  • -->
  • of kind of the fruit that we're
  • " data-timeend="">
  • of kind of the fruit that we're
  • -->
  • 00:08:02.210 --> 00:08:04.070
  • " data-timeend="">
  • 00:08:02.210 --> 00:08:04.070
  • -->
  • seeing today, Heidi has been
  • " data-timeend="">
  • seeing today, Heidi has been
  • -->
  • 00:08:04.070 --> 00:08:05.260
  • " data-timeend="">
  • 00:08:04.070 --> 00:08:05.260
  • -->
  • doing radical missions since she
  • " data-timeend="">
  • doing radical missions since she
  • -->
  • 00:08:05.260 --> 00:08:07.080
  • " data-timeend="">
  • 00:08:05.260 --> 00:08:07.080
  • -->
  • was 14 or 15 years old.
  • " data-timeend="">
  • was 14 or 15 years old.
  • -->
  • 00:08:07.080 --> 00:08:08.260
  • " data-timeend="">
  • 00:08:07.080 --> 00:08:08.260
  • -->
  • Rolland literally grew up in a
  • " data-timeend="">
  • Rolland literally grew up in a
  • -->
  • 00:08:08.260 --> 00:08:10.000
  • " data-timeend="">
  • 00:08:08.260 --> 00:08:10.000
  • -->
  • missions family.
  • " data-timeend="">
  • missions family.
  • -->
  • 00:08:10.000 --> 00:08:10.290
  • " data-timeend="">
  • 00:08:10.000 --> 00:08:10.290
  • -->
  • And this was--it was like the
  • " data-timeend="">
  • And this was--it was like the
  • -->
  • 00:08:10.290 --> 00:08:12.290
  • " data-timeend="">
  • 00:08:10.290 --> 00:08:12.290
  • -->
  • impartation when they received
  • " data-timeend="">
  • impartation when they received
  • -->
  • 00:08:12.290 --> 00:08:15.020
  • " data-timeend="">
  • 00:08:12.290 --> 00:08:15.020
  • -->
  • power, that was the green light
  • " data-timeend="">
  • power, that was the green light
  • -->
  • 00:08:15.020 --> 00:08:17.160
  • " data-timeend="">
  • 00:08:15.020 --> 00:08:17.160
  • -->
  • that kind of took that thing
  • " data-timeend="">
  • that kind of took that thing
  • -->
  • 00:08:17.160 --> 00:08:19.080
  • " data-timeend="">
  • 00:08:17.160 --> 00:08:19.080
  • -->
  • that was already running in
  • " data-timeend="">
  • that was already running in
  • -->
  • 00:08:19.080 --> 00:08:20.100
  • " data-timeend="">
  • 00:08:19.080 --> 00:08:20.100
  • -->
  • their hearts and exploded it.
  • " data-timeend="">
  • their hearts and exploded it.
  • -->
  • 00:08:20.100 --> 00:08:21.270
  • " data-timeend="">
  • 00:08:20.100 --> 00:08:21.270
  • -->
  • So--but in that sacrifice is
  • " data-timeend="">
  • So--but in that sacrifice is
  • -->
  • 00:08:21.270 --> 00:08:23.280
  • " data-timeend="">
  • 00:08:21.270 --> 00:08:23.280
  • -->
  • the, I think, one of the
  • " data-timeend="">
  • the, I think, one of the
  • -->
  • 00:08:23.280 --> 00:08:26.040
  • " data-timeend="">
  • 00:08:23.280 --> 00:08:26.040
  • -->
  • defining lines in their life.
  • " data-timeend="">
  • defining lines in their life.
  • -->
  • 00:08:26.040 --> 00:08:27.180
  • " data-timeend="">
  • 00:08:26.040 --> 00:08:27.180
  • -->
  • That they saw the "Time" article
  • " data-timeend="">
  • That they saw the "Time" article
  • -->
  • 00:08:27.180 --> 00:08:30.060
  • " data-timeend="">
  • 00:08:27.180 --> 00:08:30.060
  • -->
  • on Mozambique being the most
  • " data-timeend="">
  • on Mozambique being the most
  • -->
  • 00:08:30.060 --> 00:08:31.250
  • " data-timeend="">
  • 00:08:30.060 --> 00:08:31.250
  • -->
  • dangerous nation in the world
  • " data-timeend="">
  • dangerous nation in the world
  • -->
  • 00:08:31.250 --> 00:08:32.220
  • " data-timeend="">
  • 00:08:31.250 --> 00:08:32.220
  • -->
  • and said, "That's where I wanna
  • " data-timeend="">
  • and said, "That's where I wanna
  • -->
  • 00:08:32.220 --> 00:08:33.260
  • " data-timeend="">
  • 00:08:32.220 --> 00:08:33.260
  • -->
  • go.
  • " data-timeend="">
  • go.
  • -->
  • 00:08:33.260 --> 00:08:34.140
  • " data-timeend="">
  • 00:08:33.260 --> 00:08:34.140
  • -->
  • We wanna go to the worst one* or
  • " data-timeend="">
  • We wanna go to the worst one* or
  • -->
  • 00:08:34.140 --> 00:08:35.120
  • " data-timeend="">
  • 00:08:34.140 --> 00:08:35.120
  • -->
  • the most broken and give our
  • " data-timeend="">
  • the most broken and give our
  • -->
  • 00:08:35.120 --> 00:08:36.240
  • " data-timeend="">
  • 00:08:35.120 --> 00:08:36.240
  • -->
  • lives for that."
  • " data-timeend="">
  • lives for that."
  • -->
  • 00:08:36.240 --> 00:08:38.070
  • " data-timeend="">
  • 00:08:36.240 --> 00:08:38.070
  • -->
  • - Darren: So now, Majed, I
  • " data-timeend="">
  • - Darren: So now, Majed, I
  • -->
  • 00:08:38.070 --> 00:08:39.020
  • " data-timeend="">
  • 00:08:38.070 --> 00:08:39.020
  • -->
  • wanna talk to you about this too
  • " data-timeend="">
  • wanna talk to you about this too
  • -->
  • 00:08:39.020 --> 00:08:39.270
  • " data-timeend="">
  • 00:08:39.020 --> 00:08:39.270
  • -->
  • 'cause you probably see this
  • " data-timeend="">
  • 'cause you probably see this
  • -->
  • 00:08:39.270 --> 00:08:40.210
  • " data-timeend="">
  • 00:08:39.270 --> 00:08:40.210
  • -->
  • question a little bit
  • " data-timeend="">
  • question a little bit
  • -->
  • 00:08:40.210 --> 00:08:41.210
  • " data-timeend="">
  • 00:08:40.210 --> 00:08:41.210
  • -->
  • differently.
  • " data-timeend="">
  • differently.
  • -->
  • 00:08:41.210 --> 00:08:42.170
  • " data-timeend="">
  • 00:08:41.210 --> 00:08:42.170
  • -->
  • I mean, you're dealing kind of
  • " data-timeend="">
  • I mean, you're dealing kind of
  • -->
  • 00:08:42.170 --> 00:08:43.200
  • " data-timeend="">
  • 00:08:42.170 --> 00:08:43.200
  • -->
  • on a regular basis with people
  • " data-timeend="">
  • on a regular basis with people
  • -->
  • 00:08:43.200 --> 00:08:45.100
  • " data-timeend="">
  • 00:08:43.200 --> 00:08:45.100
  • -->
  • who view sacrifice on a much
  • " data-timeend="">
  • who view sacrifice on a much
  • -->
  • 00:08:45.100 --> 00:08:47.130
  • " data-timeend="">
  • 00:08:45.100 --> 00:08:47.130
  • -->
  • more, like, visceral,
  • " data-timeend="">
  • more, like, visceral,
  • -->
  • 00:08:47.130 --> 00:08:49.030
  • " data-timeend="">
  • 00:08:47.130 --> 00:08:49.030
  • -->
  • life-threatening level than,
  • " data-timeend="">
  • life-threatening level than,
  • -->
  • 00:08:49.030 --> 00:08:51.250
  • " data-timeend="">
  • 00:08:49.030 --> 00:08:51.250
  • -->
  • like, most Americans or
  • " data-timeend="">
  • like, most Americans or
  • -->
  • 00:08:51.250 --> 00:08:53.000
  • " data-timeend="">
  • 00:08:51.250 --> 00:08:53.000
  • -->
  • Canadian--you know what I mean,
  • " data-timeend="">
  • Canadian--you know what I mean,
  • -->
  • 00:08:53.000 --> 00:08:54.130
  • " data-timeend="">
  • 00:08:53.000 --> 00:08:54.130
  • -->
  • like?
  • " data-timeend="">
  • like?
  • -->
  • 00:08:54.130 --> 00:08:55.050
  • " data-timeend="">
  • 00:08:54.130 --> 00:08:55.050
  • -->
  • And I'm just curious.
  • " data-timeend="">
  • And I'm just curious.
  • -->
  • 00:08:55.050 --> 00:08:56.210
  • " data-timeend="">
  • 00:08:55.050 --> 00:08:56.210
  • -->
  • Take me into the mindset of a
  • " data-timeend="">
  • Take me into the mindset of a
  • -->
  • 00:08:56.210 --> 00:08:57.270
  • " data-timeend="">
  • 00:08:56.210 --> 00:08:57.270
  • -->
  • Christian who is, like, in a
  • " data-timeend="">
  • Christian who is, like, in a
  • -->
  • 00:08:57.270 --> 00:08:59.040
  • " data-timeend="">
  • 00:08:57.270 --> 00:08:59.040
  • -->
  • primarily Muslim country and,
  • " data-timeend="">
  • primarily Muslim country and,
  • -->
  • 00:08:59.270 --> 00:09:02.290
  • " data-timeend="">
  • 00:08:59.270 --> 00:09:02.290
  • -->
  • like, how would they answer this
  • " data-timeend="">
  • like, how would they answer this
  • -->
  • 00:09:02.290 --> 00:09:04.160
  • " data-timeend="">
  • 00:09:02.290 --> 00:09:04.160
  • -->
  • question of what role does
  • " data-timeend="">
  • question of what role does
  • -->
  • 00:09:04.160 --> 00:09:06.000
  • " data-timeend="">
  • 00:09:04.160 --> 00:09:06.000
  • -->
  • sacrifice play in the
  • " data-timeend="">
  • sacrifice play in the
  • -->
  • 00:09:06.000 --> 00:09:07.170
  • " data-timeend="">
  • 00:09:06.000 --> 00:09:07.170
  • -->
  • Christian's life?
  • " data-timeend="">
  • Christian's life?
  • -->
  • 00:09:07.170 --> 00:09:09.030
  • " data-timeend="">
  • 00:09:07.170 --> 00:09:09.030
  • -->
  • - Majed El Shafie: We have to
  • " data-timeend="">
  • - Majed El Shafie: We have to
  • -->
  • 00:09:09.030 --> 00:09:10.060
  • " data-timeend="">
  • 00:09:09.030 --> 00:09:10.060
  • -->
  • understand that there is
  • " data-timeend="">
  • understand that there is
  • -->
  • 00:09:10.060 --> 00:09:12.280
  • " data-timeend="">
  • 00:09:10.060 --> 00:09:12.280
  • -->
  • churches in Nigeria, for
  • " data-timeend="">
  • churches in Nigeria, for
  • -->
  • 00:09:12.280 --> 00:09:15.110
  • " data-timeend="">
  • 00:09:12.280 --> 00:09:15.110
  • -->
  • example, and I saw this with my
  • " data-timeend="">
  • example, and I saw this with my
  • -->
  • 00:09:15.110 --> 00:09:16.150
  • " data-timeend="">
  • 00:09:15.110 --> 00:09:16.150
  • -->
  • own eye, where the church would
  • " data-timeend="">
  • own eye, where the church would
  • -->
  • 00:09:16.150 --> 00:09:18.000
  • " data-timeend="">
  • 00:09:16.150 --> 00:09:18.000
  • -->
  • get burned because Muslim
  • " data-timeend="">
  • get burned because Muslim
  • -->
  • 00:09:18.000 --> 00:09:19.220
  • " data-timeend="">
  • 00:09:18.000 --> 00:09:19.220
  • -->
  • extremists would attack it and
  • " data-timeend="">
  • extremists would attack it and
  • -->
  • 00:09:19.220 --> 00:09:21.170
  • " data-timeend="">
  • 00:09:19.220 --> 00:09:21.170
  • -->
  • kill everybody in the church who
  • " data-timeend="">
  • kill everybody in the church who
  • -->
  • 00:09:21.170 --> 00:09:22.210
  • " data-timeend="">
  • 00:09:21.170 --> 00:09:22.210
  • -->
  • was attending during this day.
  • " data-timeend="">
  • was attending during this day.
  • -->
  • 00:09:22.210 --> 00:09:24.250
  • " data-timeend="">
  • 00:09:22.210 --> 00:09:24.250
  • -->
  • If this has happened in
  • " data-timeend="">
  • If this has happened in
  • -->
  • 00:09:24.250 --> 00:09:26.030
  • " data-timeend="">
  • 00:09:24.250 --> 00:09:26.030
  • -->
  • North America, you are not
  • " data-timeend="">
  • North America, you are not
  • -->
  • 00:09:26.030 --> 00:09:27.070
  • " data-timeend="">
  • 00:09:26.030 --> 00:09:27.070
  • -->
  • going to this church again.
  • " data-timeend="">
  • going to this church again.
  • -->
  • 00:09:27.070 --> 00:09:28.000
  • " data-timeend="">
  • 00:09:27.070 --> 00:09:28.000
  • -->
  • Next Sunday, the following
  • " data-timeend="">
  • Next Sunday, the following
  • -->
  • 00:09:28.000 --> 00:09:30.190
  • " data-timeend="">
  • 00:09:28.000 --> 00:09:30.190
  • -->
  • Sunday, people would go there
  • " data-timeend="">
  • Sunday, people would go there
  • -->
  • 00:09:30.190 --> 00:09:31.260
  • " data-timeend="">
  • 00:09:30.190 --> 00:09:31.260
  • -->
  • and will start to worship even
  • " data-timeend="">
  • and will start to worship even
  • -->
  • 00:09:31.260 --> 00:09:33.160
  • " data-timeend="">
  • 00:09:31.260 --> 00:09:33.160
  • -->
  • if the church have no walls.
  • " data-timeend="">
  • if the church have no walls.
  • -->
  • 00:09:33.160 --> 00:09:36.160
  • " data-timeend="">
  • 00:09:33.160 --> 00:09:36.160
  • -->
  • Next, exactly next Sunday, they
  • " data-timeend="">
  • Next, exactly next Sunday, they
  • -->
  • 00:09:36.160 --> 00:09:38.130
  • " data-timeend="">
  • 00:09:36.160 --> 00:09:38.130
  • -->
  • would just go there again and
  • " data-timeend="">
  • would just go there again and
  • -->
  • 00:09:38.130 --> 00:09:39.250
  • " data-timeend="">
  • 00:09:38.130 --> 00:09:39.250
  • -->
  • they will attack them again and
  • " data-timeend="">
  • they will attack them again and
  • -->
  • 00:09:39.250 --> 00:09:41.010
  • " data-timeend="">
  • 00:09:39.250 --> 00:09:41.010
  • -->
  • they will go there again.
  • " data-timeend="">
  • they will go there again.
  • -->
  • 00:09:41.010 --> 00:09:41.290
  • " data-timeend="">
  • 00:09:41.010 --> 00:09:41.290
  • -->
  • From where this coming from?
  • " data-timeend="">
  • From where this coming from?
  • -->
  • 00:09:41.290 --> 00:09:43.290
  • " data-timeend="">
  • 00:09:41.290 --> 00:09:43.290
  • -->
  • Here is the principle.
  • " data-timeend="">
  • Here is the principle.
  • -->
  • 00:09:43.290 --> 00:09:45.210
  • " data-timeend="">
  • 00:09:43.290 --> 00:09:45.210
  • -->
  • He died for us and we will live
  • " data-timeend="">
  • He died for us and we will live
  • -->
  • 00:09:45.210 --> 00:09:48.210
  • " data-timeend="">
  • 00:09:45.210 --> 00:09:48.210
  • -->
  • and will die for him.
  • " data-timeend="">
  • and will die for him.
  • -->
  • 00:09:48.210 --> 00:09:50.180
  • " data-timeend="">
  • 00:09:48.210 --> 00:09:50.180
  • -->
  • That's how the Christians would
  • " data-timeend="">
  • That's how the Christians would
  • -->
  • 00:09:50.180 --> 00:09:52.120
  • " data-timeend="">
  • 00:09:50.180 --> 00:09:52.120
  • -->
  • see the sacrifice.
  • " data-timeend="">
  • see the sacrifice.
  • -->
  • 00:09:52.120 --> 00:09:54.170
  • " data-timeend="">
  • 00:09:52.120 --> 00:09:54.170
  • -->
  • That's how the Christians in the
  • " data-timeend="">
  • That's how the Christians in the
  • -->
  • 00:09:54.170 --> 00:09:55.150
  • " data-timeend="">
  • 00:09:54.170 --> 00:09:55.150
  • -->
  • mid--especially in the Middle
  • " data-timeend="">
  • mid--especially in the Middle
  • -->
  • 00:09:55.150 --> 00:09:56.220
  • " data-timeend="">
  • 00:09:55.150 --> 00:09:56.220
  • -->
  • East or in Africa or in China or
  • " data-timeend="">
  • East or in Africa or in China or
  • -->
  • 00:09:56.220 --> 00:09:59.000
  • " data-timeend="">
  • 00:09:56.220 --> 00:09:59.000
  • -->
  • wherever they persecute
  • " data-timeend="">
  • wherever they persecute
  • -->
  • 00:09:59.000 --> 00:10:00.190
  • " data-timeend="">
  • 00:09:59.000 --> 00:10:00.190
  • -->
  • Christian, the front lines, what
  • " data-timeend="">
  • Christian, the front lines, what
  • -->
  • 00:10:00.190 --> 00:10:02.210
  • " data-timeend="">
  • 00:10:00.190 --> 00:10:02.210
  • -->
  • we call them, the conflict zone.
  • " data-timeend="">
  • we call them, the conflict zone.
  • -->
  • 00:10:02.210 --> 00:10:04.260
  • " data-timeend="">
  • 00:10:02.210 --> 00:10:04.260
  • -->
  • That's how they would see it,
  • " data-timeend="">
  • That's how they would see it,
  • -->
  • 00:10:04.260 --> 00:10:06.230
  • " data-timeend="">
  • 00:10:04.260 --> 00:10:06.230
  • -->
  • that if Christ died for us and
  • " data-timeend="">
  • that if Christ died for us and
  • -->
  • 00:10:06.230 --> 00:10:08.230
  • " data-timeend="">
  • 00:10:06.230 --> 00:10:08.230
  • -->
  • give us salvation, we will live,
  • " data-timeend="">
  • give us salvation, we will live,
  • -->
  • 00:10:08.230 --> 00:10:10.090
  • " data-timeend="">
  • 00:10:08.230 --> 00:10:10.090
  • -->
  • number one, and we will die for
  • " data-timeend="">
  • number one, and we will die for
  • -->
  • 00:10:10.090 --> 00:10:12.230
  • " data-timeend="">
  • 00:10:10.090 --> 00:10:12.230
  • -->
  • - Darren: So we went to the
  • " data-timeend="">
  • - Darren: So we went to the
  • -->
  • 00:10:16.180 --> 00:10:17.050
  • " data-timeend="">
  • 00:10:16.180 --> 00:10:17.050
  • -->
  • bush.
  • " data-timeend="">
  • bush.
  • -->
  • 00:10:17.050 --> 00:10:18.150
  • " data-timeend="">
  • 00:10:17.050 --> 00:10:18.150
  • -->
  • We went to a Muslim village that
  • " data-timeend="">
  • We went to a Muslim village that
  • -->
  • 00:10:18.150 --> 00:10:19.230
  • " data-timeend="">
  • 00:10:18.150 --> 00:10:19.230
  • -->
  • had never heard the name of
  • " data-timeend="">
  • had never heard the name of
  • -->
  • 00:10:19.230 --> 00:10:20.200
  • " data-timeend="">
  • 00:10:19.230 --> 00:10:20.200
  • -->
  • Jesus before, a village of mud
  • " data-timeend="">
  • Jesus before, a village of mud
  • -->
  • 00:10:20.200 --> 00:10:23.110
  • " data-timeend="">
  • 00:10:20.200 --> 00:10:23.110
  • -->
  • huts and dirty feet, where the
  • " data-timeend="">
  • huts and dirty feet, where the
  • -->
  • 00:10:23.110 --> 00:10:25.180
  • " data-timeend="">
  • 00:10:23.110 --> 00:10:25.180
  • -->
  • women walked 10 hours to simply
  • " data-timeend="">
  • women walked 10 hours to simply
  • -->
  • 00:10:25.180 --> 00:10:27.020
  • " data-timeend="">
  • 00:10:25.180 --> 00:10:27.020
  • -->
  • get water.
  • " data-timeend="">
  • get water.
  • -->
  • 00:10:27.020 --> 00:10:28.020
  • " data-timeend="">
  • 00:10:27.020 --> 00:10:28.020
  • -->
  • We danced, we sang, we watched a
  • " data-timeend="">
  • We danced, we sang, we watched a
  • -->
  • 00:10:28.020 --> 00:10:30.160
  • " data-timeend="">
  • 00:10:28.020 --> 00:10:30.160
  • -->
  • film about Jesus, and Heidi
  • " data-timeend="">
  • film about Jesus, and Heidi
  • -->
  • 00:10:30.160 --> 00:10:32.220
  • " data-timeend="">
  • 00:10:30.160 --> 00:10:32.220
  • -->
  • preached.
  • " data-timeend="">
  • preached.
  • -->
  • 00:10:32.220 --> 00:10:33.280
  • " data-timeend="">
  • 00:10:32.220 --> 00:10:33.280
  • -->
  • Before the night began, God told
  • " data-timeend="">
  • Before the night began, God told
  • -->
  • 00:10:33.280 --> 00:10:35.120
  • " data-timeend="">
  • 00:10:33.280 --> 00:10:35.120
  • -->
  • Heidi not to pray for anyone
  • " data-timeend="">
  • Heidi not to pray for anyone
  • -->
  • 00:10:35.120 --> 00:10:36.180
  • " data-timeend="">
  • 00:10:35.120 --> 00:10:36.180
  • -->
  • until, quote, "the deaf woman
  • " data-timeend="">
  • until, quote, "the deaf woman
  • -->
  • 00:10:36.180 --> 00:10:39.000
  • " data-timeend="">
  • 00:10:36.180 --> 00:10:39.000
  • -->
  • came forward."
  • " data-timeend="">
  • came forward."
  • -->
  • 00:10:39.000 --> 00:10:40.020
  • " data-timeend="">
  • 00:10:39.000 --> 00:10:40.020
  • -->
  • So she called for her over and
  • " data-timeend="">
  • So she called for her over and
  • -->
  • 00:10:40.020 --> 00:10:42.030
  • " data-timeend="">
  • 00:10:40.020 --> 00:10:42.030
  • -->
  • over again for 20 minutes.
  • " data-timeend="">
  • over again for 20 minutes.
  • -->
  • 00:10:42.030 --> 00:10:45.000
  • " data-timeend="">
  • 00:10:42.030 --> 00:10:45.000
  • -->
  • She said later that if the woman
  • " data-timeend="">
  • She said later that if the woman
  • -->
  • 00:10:45.000 --> 00:10:46.200
  • " data-timeend="">
  • 00:10:45.000 --> 00:10:46.200
  • -->
  • never came forward, we were all
  • " data-timeend="">
  • never came forward, we were all
  • -->
  • 00:10:46.200 --> 00:10:48.150
  • " data-timeend="">
  • 00:10:46.200 --> 00:10:48.150
  • -->
  • going home.
  • " data-timeend="">
  • going home.
  • -->
  • 00:10:48.150 --> 00:10:49.250
  • " data-timeend="">
  • 00:10:48.150 --> 00:10:49.250
  • -->
  • But then, from out of the
  • " data-timeend="">
  • But then, from out of the
  • -->
  • 00:10:49.250 --> 00:10:51.280
  • " data-timeend="">
  • 00:10:49.250 --> 00:10:51.280
  • -->
  • [speaking foreign language]
  • " data-timeend="">
  • [speaking foreign language]
  • -->
  • 00:11:11.270 --> 00:11:14.270
  • " data-timeend="">
  • 00:11:11.270 --> 00:11:14.270
  • -->
  • - Heidi: Hallelujah.
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: Hallelujah.
  • -->
  • 00:11:14.270 --> 00:11:17.010
  • " data-timeend="">
  • 00:11:14.270 --> 00:11:17.010
  • -->
  • - Heidi: This woman--this woman
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: This woman--this woman
  • -->
  • 00:11:41.040 --> 00:11:43.140
  • " data-timeend="">
  • 00:11:41.040 --> 00:11:43.140
  • -->
  • is deaf.
  • " data-timeend="">
  • is deaf.
  • -->
  • 00:11:43.140 --> 00:11:45.150
  • " data-timeend="">
  • 00:11:43.140 --> 00:11:45.150
  • -->
  • She's been--her name is Alima.
  • " data-timeend="">
  • She's been--her name is Alima.
  • -->
  • 00:11:46.200 --> 00:11:49.200
  • " data-timeend="">
  • 00:11:46.200 --> 00:11:49.200
  • -->
  • And we've been waiting to find
  • " data-timeend="">
  • And we've been waiting to find
  • -->
  • 00:11:49.200 --> 00:11:50.220
  • " data-timeend="">
  • 00:11:49.200 --> 00:11:50.220
  • -->
  • one deaf person so we're gonna
  • " data-timeend="">
  • one deaf person so we're gonna
  • -->
  • 00:11:50.220 --> 00:11:52.250
  • " data-timeend="">
  • 00:11:50.220 --> 00:11:52.250
  • -->
  • pray for her now.
  • " data-timeend="">
  • pray for her now.
  • -->
  • 00:11:52.250 --> 00:11:54.220
  • " data-timeend="">
  • 00:11:52.250 --> 00:11:54.220
  • -->
  • [speaking foreign language]
  • " data-timeend="">
  • [speaking foreign language]
  • -->
  • 00:12:43.080 --> 00:12:46.080
  • " data-timeend="">
  • 00:12:43.080 --> 00:12:46.080
  • -->
  • - Heidi: Hallelujah.
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: Hallelujah.
  • -->
  • 00:12:46.080 --> 00:12:48.140
  • " data-timeend="">
  • 00:12:46.080 --> 00:12:48.140
  • -->
  • - Darren: You have just
  • " data-timeend="">
  • - Darren: You have just
  • -->
  • 00:12:56.250 --> 00:12:57.110
  • " data-timeend="">
  • 00:12:56.250 --> 00:12:57.110
  • -->
  • witnessed a miracle.
  • " data-timeend="">
  • witnessed a miracle.
  • -->
  • 00:12:57.110 --> 00:12:59.070
  • " data-timeend="">
  • 00:12:57.110 --> 00:12:59.070
  • -->
  • An entire village testified that
  • " data-timeend="">
  • An entire village testified that
  • -->
  • 00:12:59.070 --> 00:13:00.270
  • " data-timeend="">
  • 00:12:59.070 --> 00:13:00.270
  • -->
  • this woman was deaf but now she
  • " data-timeend="">
  • this woman was deaf but now she
  • -->
  • 00:13:00.270 --> 00:13:02.230
  • " data-timeend="">
  • 00:13:00.270 --> 00:13:02.230
  • -->
  • hears.
  • " data-timeend="">
  • hears.
  • -->
  • 00:13:02.230 --> 00:13:04.150
  • " data-timeend="">
  • 00:13:02.230 --> 00:13:04.150
  • -->
  • For the first time in her life,
  • " data-timeend="">
  • For the first time in her life,
  • -->
  • 00:13:04.150 --> 00:13:05.260
  • " data-timeend="">
  • 00:13:04.150 --> 00:13:05.260
  • -->
  • she will hear her baby cry, she
  • " data-timeend="">
  • she will hear her baby cry, she
  • -->
  • 00:13:05.260 --> 00:13:07.160
  • " data-timeend="">
  • 00:13:05.260 --> 00:13:07.160
  • -->
  • will hear her child speak her
  • " data-timeend="">
  • will hear her child speak her
  • -->
  • 00:13:07.160 --> 00:13:09.020
  • " data-timeend="">
  • 00:13:07.160 --> 00:13:09.020
  • -->
  • name.
  • " data-timeend="">
  • name.
  • -->
  • 00:13:09.020 --> 00:13:10.030
  • " data-timeend="">
  • 00:13:09.020 --> 00:13:10.030
  • -->
  • And she will know that God loves
  • " data-timeend="">
  • And she will know that God loves
  • -->
  • 00:13:10.030 --> 00:13:11.180
  • " data-timeend="">
  • 00:13:10.030 --> 00:13:11.180
  • -->
  • her.
  • " data-timeend="">
  • her.
  • -->
  • 00:13:11.180 --> 00:13:13.010
  • " data-timeend="">
  • 00:13:11.180 --> 00:13:13.010
  • -->
  • There are many more miracles
  • " data-timeend="">
  • There are many more miracles
  • -->
  • 00:13:13.010 --> 00:13:13.240
  • " data-timeend="">
  • 00:13:13.010 --> 00:13:13.240
  • -->
  • that happened that week
  • " data-timeend="">
  • that happened that week
  • -->
  • 00:13:13.240 --> 00:13:14.280
  • " data-timeend="">
  • 00:13:13.240 --> 00:13:14.280
  • -->
  • including another young deaf
  • " data-timeend="">
  • including another young deaf
  • -->
  • 00:13:14.280 --> 00:13:16.060
  • " data-timeend="">
  • 00:13:14.280 --> 00:13:16.060
  • -->
  • girl healed.
  • " data-timeend="">
  • girl healed.
  • -->
  • 00:13:16.060 --> 00:13:17.200
  • " data-timeend="">
  • 00:13:16.060 --> 00:13:17.200
  • -->
  • In Mozambique, when Heidi and
  • " data-timeend="">
  • In Mozambique, when Heidi and
  • -->
  • 00:13:17.200 --> 00:13:19.270
  • " data-timeend="">
  • 00:13:17.200 --> 00:13:19.270
  • -->
  • their children pray for the
  • " data-timeend="">
  • their children pray for the
  • -->
  • 00:13:19.270 --> 00:13:21.030
  • " data-timeend="">
  • 00:13:19.270 --> 00:13:21.030
  • -->
  • deaf, nearly every one is
  • " data-timeend="">
  • deaf, nearly every one is
  • -->
  • 00:13:21.030 --> 00:13:23.030
  • " data-timeend="">
  • 00:13:21.030 --> 00:13:23.030
  • -->
  • healed.
  • " data-timeend="">
  • healed.
  • -->
  • 00:13:23.030 --> 00:13:24.050
  • " data-timeend="">
  • 00:13:23.030 --> 00:13:24.050
  • -->
  • It's truly incredible to see.
  • " data-timeend="">
  • It's truly incredible to see.
  • -->
  • 00:13:25.010 --> 00:13:28.010
  • " data-timeend="">
  • 00:13:25.010 --> 00:13:28.010
  • -->
  • - Heidi: I think I do.
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: I think I do.
  • -->
  • 00:13:28.010 --> 00:13:28.270
  • " data-timeend="">
  • 00:13:28.010 --> 00:13:28.270
  • -->
  • The first thing I'd say is I'm
  • " data-timeend="">
  • The first thing I'd say is I'm
  • -->
  • 00:13:28.270 --> 00:13:30.090
  • " data-timeend="">
  • 00:13:28.270 --> 00:13:30.090
  • -->
  • just one little lady in the
  • " data-timeend="">
  • just one little lady in the
  • -->
  • 00:13:30.090 --> 00:13:32.090
  • " data-timeend="">
  • 00:13:30.090 --> 00:13:32.090
  • -->
  • dirt.
  • " data-timeend="">
  • dirt.
  • -->
  • 00:13:32.090 --> 00:13:33.200
  • " data-timeend="">
  • 00:13:32.090 --> 00:13:33.200
  • -->
  • I'm one little lady in the dirt
  • " data-timeend="">
  • I'm one little lady in the dirt
  • -->
  • 00:13:33.200 --> 00:13:35.120
  • " data-timeend="">
  • 00:13:33.200 --> 00:13:35.120
  • -->
  • loving children, loving God, one
  • " data-timeend="">
  • loving children, loving God, one
  • -->
  • 00:13:35.120 --> 00:13:38.120
  • " data-timeend="">
  • 00:13:35.120 --> 00:13:38.120
  • -->
  • day at a time.
  • " data-timeend="">
  • day at a time.
  • -->
  • 00:13:38.120 --> 00:13:39.240
  • " data-timeend="">
  • 00:13:38.120 --> 00:13:39.240
  • -->
  • I'm not complicated, I'm not
  • " data-timeend="">
  • I'm not complicated, I'm not
  • -->
  • 00:13:39.240 --> 00:13:41.110
  • " data-timeend="">
  • 00:13:39.240 --> 00:13:41.110
  • -->
  • special.
  • " data-timeend="">
  • special.
  • -->
  • 00:13:41.110 --> 00:13:42.130
  • " data-timeend="">
  • 00:13:41.110 --> 00:13:42.130
  • -->
  • I just feel like God said,
  • " data-timeend="">
  • I just feel like God said,
  • -->
  • 00:13:42.130 --> 00:13:44.180
  • " data-timeend="">
  • 00:13:42.130 --> 00:13:44.180
  • -->
  • "Love.
  • " data-timeend="">
  • "Love.
  • -->
  • 00:13:44.180 --> 00:13:45.190
  • " data-timeend="">
  • 00:13:44.180 --> 00:13:45.190
  • -->
  • And stop and love."
  • " data-timeend="">
  • And stop and love."
  • -->
  • 00:13:45.190 --> 00:13:46.230
  • " data-timeend="">
  • 00:13:45.190 --> 00:13:46.230
  • -->
  • And he also told me that
  • " data-timeend="">
  • And he also told me that
  • -->
  • 00:13:46.230 --> 00:13:48.160
  • " data-timeend="">
  • 00:13:46.230 --> 00:13:48.160
  • -->
  • everything you do is holy unto
  • " data-timeend="">
  • everything you do is holy unto
  • -->
  • 00:13:48.160 --> 00:13:50.280
  • " data-timeend="">
  • 00:13:48.160 --> 00:13:50.280
  • -->
  • him.
  • " data-timeend="">
  • him.
  • -->
  • 00:13:50.280 --> 00:13:51.230
  • " data-timeend="">
  • 00:13:50.280 --> 00:13:51.230
  • -->
  • So when I'm holding--when I'm
  • " data-timeend="">
  • So when I'm holding--when I'm
  • -->
  • 00:13:51.230 --> 00:13:53.150
  • " data-timeend="">
  • 00:13:51.230 --> 00:13:53.150
  • -->
  • holding a child, it's holy,
  • " data-timeend="">
  • holding a child, it's holy,
  • -->
  • 00:13:53.150 --> 00:13:56.070
  • " data-timeend="">
  • 00:13:53.150 --> 00:13:56.070
  • -->
  • holy, holy.
  • " data-timeend="">
  • holy, holy.
  • -->
  • 00:13:56.070 --> 00:13:57.220
  • " data-timeend="">
  • 00:13:56.070 --> 00:13:57.220
  • -->
  • When I'm under water in worship,
  • " data-timeend="">
  • When I'm under water in worship,
  • -->
  • 00:13:57.220 --> 00:13:59.200
  • " data-timeend="">
  • 00:13:57.220 --> 00:13:59.200
  • -->
  • it's holy, holy, holy.
  • " data-timeend="">
  • it's holy, holy, holy.
  • -->
  • 00:13:59.200 --> 00:14:01.020
  • " data-timeend="">
  • 00:13:59.200 --> 00:14:01.020
  • -->
  • When I'm walking, it's holy,
  • " data-timeend="">
  • When I'm walking, it's holy,
  • -->
  • 00:14:01.020 --> 00:14:02.050
  • " data-timeend="">
  • 00:14:01.020 --> 00:14:02.050
  • -->
  • holy, holy.
  • " data-timeend="">
  • holy, holy.
  • -->
  • 00:14:02.050 --> 00:14:03.080
  • " data-timeend="">
  • 00:14:02.050 --> 00:14:03.080
  • -->
  • When I take another child
  • " data-timeend="">
  • When I take another child
  • -->
  • 00:14:03.080 --> 00:14:04.210
  • " data-timeend="">
  • 00:14:03.080 --> 00:14:04.210
  • -->
  • from--whose parents have died,
  • " data-timeend="">
  • from--whose parents have died,
  • -->
  • 00:14:05.120 --> 00:14:08.120
  • " data-timeend="">
  • 00:14:05.120 --> 00:14:08.120
  • -->
  • that's holy.
  • " data-timeend="">
  • that's holy.
  • -->
  • 00:14:08.120 --> 00:14:10.000
  • " data-timeend="">
  • 00:14:08.120 --> 00:14:10.000
  • -->
  • When I'm sweeping the floor,
  • " data-timeend="">
  • When I'm sweeping the floor,
  • -->
  • 00:14:10.000 --> 00:14:11.150
  • " data-timeend="">
  • 00:14:10.000 --> 00:14:11.150
  • -->
  • it's holy.
  • " data-timeend="">
  • it's holy.
  • -->
  • 00:14:11.150 --> 00:14:12.180
  • " data-timeend="">
  • 00:14:11.150 --> 00:14:12.180
  • -->
  • When I'm in a staff meeting,
  • " data-timeend="">
  • When I'm in a staff meeting,
  • -->
  • 00:14:12.180 --> 00:14:15.070
  • " data-timeend="">
  • 00:14:12.180 --> 00:14:15.070
  • -->
  • it's holy.
  • " data-timeend="">
  • it's holy.
  • -->
  • 00:14:15.070 --> 00:14:16.130
  • " data-timeend="">
  • 00:14:15.070 --> 00:14:16.130
  • -->
  • I believe that the western
  • " data-timeend="">
  • I believe that the western
  • -->
  • 00:14:16.130 --> 00:14:18.000
  • " data-timeend="">
  • 00:14:16.130 --> 00:14:18.000
  • -->
  • church has compartmentalized
  • " data-timeend="">
  • church has compartmentalized
  • -->
  • 00:14:18.000 --> 00:14:20.020
  • " data-timeend="">
  • 00:14:18.000 --> 00:14:20.020
  • -->
  • things, and the Lord says, "Let
  • " data-timeend="">
  • things, and the Lord says, "Let
  • -->
  • 00:14:20.020 --> 00:14:22.160
  • " data-timeend="">
  • 00:14:20.020 --> 00:14:22.160
  • -->
  • me into everything."
  • " data-timeend="">
  • me into everything."
  • -->
  • 00:14:22.160 --> 00:14:24.170
  • " data-timeend="">
  • 00:14:22.160 --> 00:14:24.170
  • -->
  • Everything we do is for him, so
  • " data-timeend="">
  • Everything we do is for him, so
  • -->
  • 00:14:24.170 --> 00:14:26.260
  • " data-timeend="">
  • 00:14:24.170 --> 00:14:26.260
  • -->
  • I don't just pray 5 hours a day.
  • " data-timeend="">
  • I don't just pray 5 hours a day.
  • -->
  • 00:14:26.260 --> 00:14:29.210
  • " data-timeend="">
  • 00:14:26.260 --> 00:14:29.210
  • -->
  • I pray every waking moment of
  • " data-timeend="">
  • I pray every waking moment of
  • -->
  • 00:14:29.210 --> 00:14:31.240
  • " data-timeend="">
  • 00:14:29.210 --> 00:14:31.240
  • -->
  • the day.
  • " data-timeend="">
  • the day.
  • -->
  • 00:14:31.240 --> 00:14:32.280
  • " data-timeend="">
  • 00:14:31.240 --> 00:14:32.280
  • -->
  • It's like breathing to me.
  • " data-timeend="">
  • It's like breathing to me.
  • -->
  • 00:14:32.280 --> 00:14:35.030
  • " data-timeend="">
  • 00:14:32.280 --> 00:14:35.030
  • -->
  • Praying and breathing are the
  • " data-timeend="">
  • Praying and breathing are the
  • -->
  • 00:14:35.030 --> 00:14:36.170
  • " data-timeend="">
  • 00:14:35.030 --> 00:14:36.170
  • -->
  • same thing.
  • " data-timeend="">
  • same thing.
  • -->
  • 00:14:36.170 --> 00:14:38.010
  • " data-timeend="">
  • 00:14:36.170 --> 00:14:38.010
  • -->
  • So I say just abide in him.
  • " data-timeend="">
  • So I say just abide in him.
  • -->
  • 00:14:38.010 --> 00:14:40.190
  • " data-timeend="">
  • 00:14:38.010 --> 00:14:40.190
  • -->
  • And the more you abide in him
  • " data-timeend="">
  • And the more you abide in him
  • -->
  • 00:14:40.190 --> 00:14:42.050
  • " data-timeend="">
  • 00:14:40.190 --> 00:14:42.050
  • -->
  • and you feel his love and you
  • " data-timeend="">
  • and you feel his love and you
  • -->
  • 00:14:42.050 --> 00:14:43.240
  • " data-timeend="">
  • 00:14:42.050 --> 00:14:43.240
  • -->
  • let him show you who you are,
  • " data-timeend="">
  • let him show you who you are,
  • -->
  • 00:14:43.240 --> 00:14:46.120
  • " data-timeend="">
  • 00:14:43.240 --> 00:14:46.120
  • -->
  • you're not an orphan.
  • " data-timeend="">
  • you're not an orphan.
  • -->
  • 00:14:46.120 --> 00:14:48.010
  • " data-timeend="">
  • 00:14:46.120 --> 00:14:48.010
  • -->
  • No one's an orphan, you know,
  • " data-timeend="">
  • No one's an orphan, you know,
  • -->
  • 00:14:48.010 --> 00:14:49.160
  • " data-timeend="">
  • 00:14:48.010 --> 00:14:49.160
  • -->
  • then you start feeling this
  • " data-timeend="">
  • then you start feeling this
  • -->
  • 00:14:49.160 --> 00:14:51.160
  • " data-timeend="">
  • 00:14:49.160 --> 00:14:51.160
  • -->
  • fullness that comes from living
  • " data-timeend="">
  • fullness that comes from living
  • -->
  • 00:14:51.160 --> 00:14:53.270
  • " data-timeend="">
  • 00:14:51.160 --> 00:14:53.270
  • -->
  • inside his heart and you're just
  • " data-timeend="">
  • inside his heart and you're just
  • -->
  • 00:14:53.270 --> 00:14:56.040
  • " data-timeend="">
  • 00:14:53.270 --> 00:14:56.040
  • -->
  • happy.
  • " data-timeend="">
  • happy.
  • -->
  • 00:14:56.040 --> 00:14:58.100
  • " data-timeend="">
  • 00:14:56.040 --> 00:14:58.100
  • -->
  • - Rolland: We don't chase
  • " data-timeend="">
  • - Rolland: We don't chase
  • -->
  • 00:14:58.100 --> 00:14:59.130
  • " data-timeend="">
  • 00:14:58.100 --> 00:14:59.130
  • -->
  • miracles.
  • " data-timeend="">
  • miracles.
  • -->
  • 00:14:59.130 --> 00:15:00.120
  • " data-timeend="">
  • 00:14:59.130 --> 00:15:00.120
  • -->
  • They chase us.
  • " data-timeend="">
  • They chase us.
  • -->
  • 00:15:01.210 --> 00:15:04.210
  • " data-timeend="">
  • 00:15:01.210 --> 00:15:04.210
  • -->
  • We preach the straight gospel.
  • " data-timeend="">
  • We preach the straight gospel.
  • -->
  • 00:15:06.240 --> 00:15:09.240
  • " data-timeend="">
  • 00:15:06.240 --> 00:15:09.240
  • -->
  • We like miracles because we like
  • " data-timeend="">
  • We like miracles because we like
  • -->
  • 00:15:09.240 --> 00:15:11.000
  • " data-timeend="">
  • 00:15:09.240 --> 00:15:11.000
  • -->
  • God.
  • " data-timeend="">
  • God.
  • -->
  • 00:15:11.000 --> 00:15:12.230
  • " data-timeend="">
  • 00:15:11.000 --> 00:15:12.230
  • -->
  • You know, when you love somebody
  • " data-timeend="">
  • You know, when you love somebody
  • -->
  • 00:15:12.230 --> 00:15:15.040
  • " data-timeend="">
  • 00:15:12.230 --> 00:15:15.040
  • -->
  • you like what they do.
  • " data-timeend="">
  • you like what they do.
  • -->
  • 00:15:15.180 --> 00:15:18.180
  • " data-timeend="">
  • 00:15:15.180 --> 00:15:18.180
  • -->
  • Miracles, by themselves, don't
  • " data-timeend="">
  • Miracles, by themselves, don't
  • -->
  • 00:15:18.180 --> 00:15:20.010
  • " data-timeend="">
  • 00:15:18.180 --> 00:15:20.010
  • -->
  • thrill people with God.
  • " data-timeend="">
  • thrill people with God.
  • -->
  • 00:15:20.010 --> 00:15:22.160
  • " data-timeend="">
  • 00:15:20.010 --> 00:15:22.160
  • -->
  • It didn't always thrill people
  • " data-timeend="">
  • It didn't always thrill people
  • -->
  • 00:15:22.160 --> 00:15:25.150
  • " data-timeend="">
  • 00:15:22.160 --> 00:15:25.150
  • -->
  • with Jesus when he was on earth.
  • " data-timeend="">
  • with Jesus when he was on earth.
  • -->
  • 00:15:25.150 --> 00:15:27.250
  • " data-timeend="">
  • 00:15:25.150 --> 00:15:27.250
  • -->
  • The fact is that a miracle by
  • " data-timeend="">
  • The fact is that a miracle by
  • -->
  • 00:15:27.250 --> 00:15:30.140
  • " data-timeend="">
  • 00:15:27.250 --> 00:15:30.140
  • -->
  • itself does not accomplish what
  • " data-timeend="">
  • itself does not accomplish what
  • -->
  • 00:15:30.270 --> 00:15:33.270
  • " data-timeend="">
  • 00:15:30.270 --> 00:15:33.270
  • -->
  • God is after.
  • " data-timeend="">
  • God is after.
  • -->
  • 00:15:33.270 --> 00:15:35.110
  • " data-timeend="">
  • 00:15:33.270 --> 00:15:35.110
  • -->
  • Miracles demonstrate that God is
  • " data-timeend="">
  • Miracles demonstrate that God is
  • -->
  • 00:15:35.200 --> 00:15:38.200
  • " data-timeend="">
  • 00:15:35.200 --> 00:15:38.200
  • -->
  • real.
  • " data-timeend="">
  • real.
  • -->
  • 00:15:38.200 --> 00:15:39.190
  • " data-timeend="">
  • 00:15:38.200 --> 00:15:39.190
  • -->
  • People can see evidence that God
  • " data-timeend="">
  • People can see evidence that God
  • -->
  • 00:15:39.190 --> 00:15:41.270
  • " data-timeend="">
  • 00:15:39.190 --> 00:15:41.270
  • -->
  • is here, his fingerprint is on
  • " data-timeend="">
  • is here, his fingerprint is on
  • -->
  • 00:15:41.290 --> 00:15:44.290
  • " data-timeend="">
  • 00:15:41.290 --> 00:15:44.290
  • -->
  • us, the finger of God has come
  • " data-timeend="">
  • us, the finger of God has come
  • -->
  • 00:15:47.000 --> 00:15:50.000
  • " data-timeend="">
  • 00:15:47.000 --> 00:15:50.000
  • -->
  • upon you, as Jesus said.
  • " data-timeend="">
  • upon you, as Jesus said.
  • -->
  • 00:15:50.000 --> 00:15:52.130
  • " data-timeend="">
  • 00:15:50.000 --> 00:15:52.130
  • -->
  • The kingdom of God has come upon
  • " data-timeend="">
  • The kingdom of God has come upon
  • -->
  • 00:15:52.130 --> 00:15:53.180
  • " data-timeend="">
  • 00:15:52.130 --> 00:15:53.180
  • -->
  • you, now what do we do, you
  • " data-timeend="">
  • you, now what do we do, you
  • -->
  • 00:15:53.180 --> 00:15:55.030
  • " data-timeend="">
  • 00:15:53.180 --> 00:15:55.030
  • -->
  • know?
  • " data-timeend="">
  • know?
  • -->
  • 00:15:55.030 --> 00:15:55.190
  • " data-timeend="">
  • 00:15:55.030 --> 00:15:55.190
  • -->
  • Now that we know that God is
  • " data-timeend="">
  • Now that we know that God is
  • -->
  • 00:15:55.190 --> 00:15:56.110
  • " data-timeend="">
  • 00:15:55.190 --> 00:15:56.110
  • -->
  • real, now that we know he's done
  • " data-timeend="">
  • real, now that we know he's done
  • -->
  • 00:15:56.110 --> 00:15:58.110
  • " data-timeend="">
  • 00:15:56.110 --> 00:15:58.110
  • -->
  • this, how do we respond?
  • " data-timeend="">
  • this, how do we respond?
  • -->
  • 00:15:59.070 --> 00:16:02.090
  • " data-timeend="">
  • 00:15:59.070 --> 00:16:02.090
  • -->
  • - Heidi:
  • " data-timeend="">
  • - Heidi:
  • -->
  • 00:16:02.090 --> 00:16:02.270
  • " data-timeend="">
  • 00:16:02.090 --> 00:16:02.270
  • -->
  • - Heidi: Many years, his whole
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: Many years, his whole
  • -->
  • 00:16:08.250 --> 00:16:10.040
  • " data-timeend="">
  • 00:16:08.250 --> 00:16:10.040
  • -->
  • body is in pain, all of his
  • " data-timeend="">
  • body is in pain, all of his
  • -->
  • 00:16:10.040 --> 00:16:12.010
  • " data-timeend="">
  • 00:16:10.040 --> 00:16:12.010
  • -->
  • - Heidi: Hallelujah.
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: Hallelujah.
  • -->
  • 00:16:27.010 --> 00:16:29.070
  • " data-timeend="">
  • 00:16:27.010 --> 00:16:29.070
  • -->
  • - Jake Hamilton: And the Bible
  • " data-timeend="">
  • - Jake Hamilton: And the Bible
  • -->
  • 00:18:00.230 --> 00:18:01.120
  • " data-timeend="">
  • 00:18:00.230 --> 00:18:01.120
  • -->
  • is full from beginning to ending
  • " data-timeend="">
  • is full from beginning to ending
  • -->
  • 00:18:01.120 --> 00:18:03.180
  • " data-timeend="">
  • 00:18:01.120 --> 00:18:03.180
  • -->
  • of sacrifice, like, that's the
  • " data-timeend="">
  • of sacrifice, like, that's the
  • -->
  • 00:18:03.180 --> 00:18:06.140
  • " data-timeend="">
  • 00:18:03.180 --> 00:18:06.140
  • -->
  • model.
  • " data-timeend="">
  • model.
  • -->
  • 00:18:06.140 --> 00:18:07.020
  • " data-timeend="">
  • 00:18:06.140 --> 00:18:07.020
  • -->
  • Covenant, you can't have
  • " data-timeend="">
  • Covenant, you can't have
  • -->
  • 00:18:07.020 --> 00:18:07.290
  • " data-timeend="">
  • 00:18:07.020 --> 00:18:07.290
  • -->
  • covenant without sacrifice.
  • " data-timeend="">
  • covenant without sacrifice.
  • -->
  • 00:18:07.290 --> 00:18:08.230
  • " data-timeend="">
  • 00:18:07.290 --> 00:18:08.230
  • -->
  • You can't make covenant without
  • " data-timeend="">
  • You can't make covenant without
  • -->
  • 00:18:08.230 --> 00:18:11.110
  • " data-timeend="">
  • 00:18:08.230 --> 00:18:11.110
  • -->
  • sacrifice.
  • " data-timeend="">
  • sacrifice.
  • -->
  • 00:18:11.110 --> 00:18:12.120
  • " data-timeend="">
  • 00:18:11.110 --> 00:18:12.120
  • -->
  • You can't have real relationship
  • " data-timeend="">
  • You can't have real relationship
  • -->
  • 00:18:12.120 --> 00:18:13.140
  • " data-timeend="">
  • 00:18:12.120 --> 00:18:13.140
  • -->
  • without sacrifice.
  • " data-timeend="">
  • without sacrifice.
  • -->
  • 00:18:13.140 --> 00:18:14.200
  • " data-timeend="">
  • 00:18:13.140 --> 00:18:14.200
  • -->
  • I mean, it costs something to be
  • " data-timeend="">
  • I mean, it costs something to be
  • -->
  • 00:18:14.200 --> 00:18:16.090
  • " data-timeend="">
  • 00:18:14.200 --> 00:18:16.090
  • -->
  • in any relationship.
  • " data-timeend="">
  • in any relationship.
  • -->
  • 00:18:16.090 --> 00:18:17.130
  • " data-timeend="">
  • 00:18:16.090 --> 00:18:17.130
  • -->
  • I mean, Will and I live in the
  • " data-timeend="">
  • I mean, Will and I live in the
  • -->
  • 00:18:17.130 --> 00:18:18.190
  • " data-timeend="">
  • 00:18:17.130 --> 00:18:18.190
  • -->
  • same city.
  • " data-timeend="">
  • same city.
  • -->
  • 00:18:18.190 --> 00:18:19.160
  • " data-timeend="">
  • 00:18:18.190 --> 00:18:19.160
  • -->
  • It costs something to say, "I'm
  • " data-timeend="">
  • It costs something to say, "I'm
  • -->
  • 00:18:19.160 --> 00:18:20.080
  • " data-timeend="">
  • 00:18:19.160 --> 00:18:20.080
  • -->
  • gonna go across town and spend
  • " data-timeend="">
  • gonna go across town and spend
  • -->
  • 00:18:20.080 --> 00:18:21.140
  • " data-timeend="">
  • 00:18:20.080 --> 00:18:21.140
  • -->
  • time with you.
  • " data-timeend="">
  • time with you.
  • -->
  • 00:18:21.140 --> 00:18:22.290
  • " data-timeend="">
  • 00:18:21.140 --> 00:18:22.290
  • -->
  • I'm gonna--I wanna come here and
  • " data-timeend="">
  • I'm gonna--I wanna come here and
  • -->
  • 00:18:22.290 --> 00:18:24.060
  • " data-timeend="">
  • 00:18:22.290 --> 00:18:24.060
  • -->
  • be with you guys.
  • " data-timeend="">
  • be with you guys.
  • -->
  • 00:18:24.060 --> 00:18:25.170
  • " data-timeend="">
  • 00:18:24.060 --> 00:18:25.170
  • -->
  • I wanna, like, I wanna spend
  • " data-timeend="">
  • I wanna, like, I wanna spend
  • -->
  • 00:18:25.170 --> 00:18:27.020
  • " data-timeend="">
  • 00:18:25.170 --> 00:18:27.020
  • -->
  • more time with Majed.
  • " data-timeend="">
  • more time with Majed.
  • -->
  • 00:18:27.020 --> 00:18:28.160
  • " data-timeend="">
  • 00:18:27.020 --> 00:18:28.160
  • -->
  • I wanna actually be in
  • " data-timeend="">
  • I wanna actually be in
  • -->
  • 00:18:28.160 --> 00:18:29.110
  • " data-timeend="">
  • 00:18:28.160 --> 00:18:29.110
  • -->
  • relationship."
  • " data-timeend="">
  • relationship."
  • -->
  • 00:18:29.110 --> 00:18:30.230
  • " data-timeend="">
  • 00:18:29.110 --> 00:18:30.230
  • -->
  • That takes--that's an effort.
  • " data-timeend="">
  • That takes--that's an effort.
  • -->
  • 00:18:30.230 --> 00:18:33.140
  • " data-timeend="">
  • 00:18:30.230 --> 00:18:33.140
  • -->
  • And that effort that we're
  • " data-timeend="">
  • And that effort that we're
  • -->
  • 00:18:33.140 --> 00:18:35.130
  • " data-timeend="">
  • 00:18:33.140 --> 00:18:35.130
  • -->
  • putting in to take something
  • " data-timeend="">
  • putting in to take something
  • -->
  • 00:18:35.130 --> 00:18:37.000
  • " data-timeend="">
  • 00:18:35.130 --> 00:18:37.000
  • -->
  • that's in our lives and move it
  • " data-timeend="">
  • that's in our lives and move it
  • -->
  • 00:18:37.000 --> 00:18:39.230
  • " data-timeend="">
  • 00:18:37.000 --> 00:18:39.230
  • -->
  • out of the way to make room for
  • " data-timeend="">
  • out of the way to make room for
  • -->
  • 00:18:39.230 --> 00:18:42.060
  • " data-timeend="">
  • 00:18:39.230 --> 00:18:42.060
  • -->
  • some thing or someone else,
  • " data-timeend="">
  • some thing or someone else,
  • -->
  • 00:18:42.060 --> 00:18:44.010
  • " data-timeend="">
  • 00:18:42.060 --> 00:18:44.010
  • -->
  • that's a sacrifice.
  • " data-timeend="">
  • that's a sacrifice.
  • -->
  • 00:18:44.010 --> 00:18:46.010
  • " data-timeend="">
  • 00:18:44.010 --> 00:18:46.010
  • -->
  • It's really that simple.
  • " data-timeend="">
  • It's really that simple.
  • -->
  • 00:18:46.010 --> 00:18:47.240
  • " data-timeend="">
  • 00:18:46.010 --> 00:18:47.240
  • -->
  • Yeah, I may not have to walk
  • " data-timeend="">
  • Yeah, I may not have to walk
  • -->
  • 00:18:47.240 --> 00:18:48.250
  • " data-timeend="">
  • 00:18:47.240 --> 00:18:48.250
  • -->
  • down the road and feel like I
  • " data-timeend="">
  • down the road and feel like I
  • -->
  • 00:18:48.250 --> 00:18:49.280
  • " data-timeend="">
  • 00:18:48.250 --> 00:18:49.280
  • -->
  • might be shot or my church burn
  • " data-timeend="">
  • might be shot or my church burn
  • -->
  • 00:18:49.280 --> 00:18:51.060
  • " data-timeend="">
  • 00:18:49.280 --> 00:18:51.060
  • -->
  • down.
  • " data-timeend="">
  • down.
  • -->
  • 00:18:51.060 --> 00:18:52.080
  • " data-timeend="">
  • 00:18:51.060 --> 00:18:52.080
  • -->
  • If we're not grateful for that
  • " data-timeend="">
  • If we're not grateful for that
  • -->
  • 00:18:52.080 --> 00:18:54.250
  • " data-timeend="">
  • 00:18:52.080 --> 00:18:54.250
  • -->
  • every single day, you lose what
  • " data-timeend="">
  • every single day, you lose what
  • -->
  • 00:18:54.250 --> 00:18:57.090
  • " data-timeend="">
  • 00:18:54.250 --> 00:18:57.090
  • -->
  • you're not grateful for.
  • " data-timeend="">
  • you're not grateful for.
  • -->
  • 00:18:57.090 --> 00:18:58.110
  • " data-timeend="">
  • 00:18:57.090 --> 00:18:58.110
  • -->
  • You will lose every time what
  • " data-timeend="">
  • You will lose every time what
  • -->
  • 00:18:58.110 --> 00:19:00.020
  • " data-timeend="">
  • 00:18:58.110 --> 00:19:00.020
  • -->
  • you're not grateful for and I
  • " data-timeend="">
  • you're not grateful for and I
  • -->
  • 00:19:00.020 --> 00:19:01.080
  • " data-timeend="">
  • 00:19:00.020 --> 00:19:01.080
  • -->
  • feel like, so many times, we
  • " data-timeend="">
  • feel like, so many times, we
  • -->
  • 00:19:01.080 --> 00:19:02.260
  • " data-timeend="">
  • 00:19:01.080 --> 00:19:02.260
  • -->
  • look at the thing in front of us
  • " data-timeend="">
  • look at the thing in front of us
  • -->
  • 00:19:02.260 --> 00:19:04.150
  • " data-timeend="">
  • 00:19:02.260 --> 00:19:04.150
  • -->
  • and we're just so convinced that
  • " data-timeend="">
  • and we're just so convinced that
  • -->
  • 00:19:04.150 --> 00:19:06.020
  • " data-timeend="">
  • 00:19:04.150 --> 00:19:06.020
  • -->
  • it's, like, I just wanna be
  • " data-timeend="">
  • it's, like, I just wanna be
  • -->
  • 00:19:06.020 --> 00:19:08.000
  • " data-timeend="">
  • 00:19:06.020 --> 00:19:08.000
  • -->
  • comfortable.
  • " data-timeend="">
  • comfortable.
  • -->
  • 00:19:08.000 --> 00:19:09.100
  • " data-timeend="">
  • 00:19:08.000 --> 00:19:09.100
  • -->
  • I just wanna be comfortable, you
  • " data-timeend="">
  • I just wanna be comfortable, you
  • -->
  • 00:19:09.100 --> 00:19:11.030
  • " data-timeend="">
  • 00:19:09.100 --> 00:19:11.030
  • -->
  • know?
  • " data-timeend="">
  • know?
  • -->
  • 00:19:11.030 --> 00:19:12.170
  • " data-timeend="">
  • 00:19:11.030 --> 00:19:12.170
  • -->
  • And if we would just get rid of
  • " data-timeend="">
  • And if we would just get rid of
  • -->
  • 00:19:12.170 --> 00:19:14.090
  • " data-timeend="">
  • 00:19:12.170 --> 00:19:14.090
  • -->
  • the little bit and move it out
  • " data-timeend="">
  • the little bit and move it out
  • -->
  • 00:19:14.090 --> 00:19:15.200
  • " data-timeend="">
  • 00:19:14.090 --> 00:19:15.200
  • -->
  • of the way, he could make--we
  • " data-timeend="">
  • of the way, he could make--we
  • -->
  • 00:19:15.200 --> 00:19:17.230
  • " data-timeend="">
  • 00:19:15.200 --> 00:19:17.230
  • -->
  • could have room.
  • " data-timeend="">
  • could have room.
  • -->
  • 00:19:17.230 --> 00:19:19.190
  • " data-timeend="">
  • 00:19:17.230 --> 00:19:19.190
  • -->
  • - Jamie Galloway: My thought's:
  • " data-timeend="">
  • - Jamie Galloway: My thought's:
  • -->
  • 00:19:19.190 --> 00:19:20.240
  • " data-timeend="">
  • 00:19:19.190 --> 00:19:20.240
  • -->
  • "Have this mind which was also
  • " data-timeend="">
  • "Have this mind which was also
  • -->
  • 00:19:20.240 --> 00:19:23.000
  • " data-timeend="">
  • 00:19:20.240 --> 00:19:23.000
  • -->
  • in Jesus to suffer."
  • " data-timeend="">
  • in Jesus to suffer."
  • -->
  • 00:19:23.000 --> 00:19:24.260
  • " data-timeend="">
  • 00:19:23.000 --> 00:19:24.260
  • -->
  • Have this in your mind.
  • " data-timeend="">
  • Have this in your mind.
  • -->
  • 00:19:24.260 --> 00:19:26.180
  • " data-timeend="">
  • 00:19:24.260 --> 00:19:26.180
  • -->
  • Be--it's not an exception, it's
  • " data-timeend="">
  • Be--it's not an exception, it's
  • -->
  • 00:19:27.130 --> 00:19:30.130
  • " data-timeend="">
  • 00:19:27.130 --> 00:19:30.130
  • -->
  • a rule.
  • " data-timeend="">
  • a rule.
  • -->
  • 00:19:30.130 --> 00:19:32.180
  • " data-timeend="">
  • 00:19:30.130 --> 00:19:32.180
  • -->
  • - Darren: What does that mean,
  • " data-timeend="">
  • - Darren: What does that mean,
  • -->
  • 00:19:32.180 --> 00:19:33.120
  • " data-timeend="">
  • 00:19:32.180 --> 00:19:33.120
  • -->
  • "Have this in your mind"?
  • " data-timeend="">
  • "Have this in your mind"?
  • -->
  • 00:19:33.120 --> 00:19:34.110
  • " data-timeend="">
  • 00:19:33.120 --> 00:19:34.110
  • -->
  • Like, just embrace it?
  • " data-timeend="">
  • Like, just embrace it?
  • -->
  • 00:19:34.110 --> 00:19:35.120
  • " data-timeend="">
  • 00:19:34.110 --> 00:19:35.120
  • -->
  • - Jamie: Have this mindset.
  • " data-timeend="">
  • - Jamie: Have this mindset.
  • -->
  • 00:19:35.120 --> 00:19:36.220
  • " data-timeend="">
  • 00:19:35.120 --> 00:19:36.220
  • -->
  • Embrace this reality: you're
  • " data-timeend="">
  • Embrace this reality: you're
  • -->
  • 00:19:36.220 --> 00:19:37.240
  • " data-timeend="">
  • 00:19:36.220 --> 00:19:37.240
  • -->
  • gonna suffer.
  • " data-timeend="">
  • gonna suffer.
  • -->
  • 00:19:37.240 --> 00:19:38.260
  • " data-timeend="">
  • 00:19:37.240 --> 00:19:38.260
  • -->
  • You're going to celebrate but
  • " data-timeend="">
  • You're going to celebrate but
  • -->
  • 00:19:38.260 --> 00:19:40.240
  • " data-timeend="">
  • 00:19:38.260 --> 00:19:40.240
  • -->
  • you're gonna suffer.
  • " data-timeend="">
  • you're gonna suffer.
  • -->
  • 00:19:40.240 --> 00:19:42.090
  • " data-timeend="">
  • 00:19:40.240 --> 00:19:42.090
  • -->
  • You're gonna have breakthrough
  • " data-timeend="">
  • You're gonna have breakthrough
  • -->
  • 00:19:42.090 --> 00:19:43.230
  • " data-timeend="">
  • 00:19:42.090 --> 00:19:43.230
  • -->
  • but you're gonna suffer.
  • " data-timeend="">
  • but you're gonna suffer.
  • -->
  • 00:19:43.230 --> 00:19:44.290
  • " data-timeend="">
  • 00:19:43.230 --> 00:19:44.290
  • -->
  • And it doesn't mean that your
  • " data-timeend="">
  • And it doesn't mean that your
  • -->
  • 00:19:44.290 --> 00:19:46.170
  • " data-timeend="">
  • 00:19:44.290 --> 00:19:46.170
  • -->
  • life is gonna be just a mess.
  • " data-timeend="">
  • life is gonna be just a mess.
  • -->
  • 00:19:46.290 --> 00:19:49.290
  • " data-timeend="">
  • 00:19:46.290 --> 00:19:49.290
  • -->
  • Your life is gonna be beautiful
  • " data-timeend="">
  • Your life is gonna be beautiful
  • -->
  • 00:19:49.290 --> 00:19:51.180
  • " data-timeend="">
  • 00:19:49.290 --> 00:19:51.180
  • -->
  • but, you know, you're gonna
  • " data-timeend="">
  • but, you know, you're gonna
  • -->
  • 00:19:51.180 --> 00:19:53.260
  • " data-timeend="">
  • 00:19:51.180 --> 00:19:53.260
  • -->
  • suffer.
  • " data-timeend="">
  • suffer.
  • -->
  • 00:19:53.260 --> 00:19:55.180
  • " data-timeend="">
  • 00:19:53.260 --> 00:19:55.180
  • -->
  • You're gonna struggle, and it's
  • " data-timeend="">
  • You're gonna struggle, and it's
  • -->
  • 00:19:55.180 --> 00:19:57.030
  • " data-timeend="">
  • 00:19:55.180 --> 00:19:57.030
  • -->
  • gonna be real and it's gonna
  • " data-timeend="">
  • gonna be real and it's gonna
  • -->
  • 00:19:57.030 --> 00:19:58.070
  • " data-timeend="">
  • 00:19:57.030 --> 00:19:58.070
  • -->
  • connect you in a deep way to
  • " data-timeend="">
  • connect you in a deep way to
  • -->
  • 00:19:58.070 --> 00:19:59.200
  • " data-timeend="">
  • 00:19:58.070 --> 00:19:59.200
  • -->
  • God, in a way that I don't
  • " data-timeend="">
  • God, in a way that I don't
  • -->
  • 00:19:59.200 --> 00:20:01.150
  • " data-timeend="">
  • 00:19:59.200 --> 00:20:01.150
  • -->
  • believe just getting, you know,
  • " data-timeend="">
  • believe just getting, you know,
  • -->
  • 00:20:01.150 --> 00:20:03.000
  • " data-timeend="">
  • 00:20:01.150 --> 00:20:03.000
  • -->
  • every day's a party will connect
  • " data-timeend="">
  • every day's a party will connect
  • -->
  • 00:20:03.000 --> 00:20:04.270
  • " data-timeend="">
  • 00:20:03.000 --> 00:20:04.270
  • -->
  • you to God.
  • " data-timeend="">
  • you to God.
  • -->
  • 00:20:04.270 --> 00:20:06.040
  • " data-timeend="">
  • 00:20:04.270 --> 00:20:06.040
  • -->
  • I think there's moments that I
  • " data-timeend="">
  • I think there's moments that I
  • -->
  • 00:20:06.040 --> 00:20:08.130
  • " data-timeend="">
  • 00:20:06.040 --> 00:20:08.130
  • -->
  • connect to the heart of God in
  • " data-timeend="">
  • connect to the heart of God in
  • -->
  • 00:20:08.130 --> 00:20:10.070
  • " data-timeend="">
  • 00:20:08.130 --> 00:20:10.070
  • -->
  • those deep places when I'm
  • " data-timeend="">
  • those deep places when I'm
  • -->
  • 00:20:10.070 --> 00:20:12.090
  • " data-timeend="">
  • 00:20:10.070 --> 00:20:12.090
  • -->
  • struggling and no one else could
  • " data-timeend="">
  • struggling and no one else could
  • -->
  • 00:20:12.090 --> 00:20:14.080
  • " data-timeend="">
  • 00:20:12.090 --> 00:20:14.080
  • -->
  • connect to the struggle that I'm
  • " data-timeend="">
  • connect to the struggle that I'm
  • -->
  • 00:20:14.080 --> 00:20:15.230
  • " data-timeend="">
  • 00:20:14.080 --> 00:20:15.230
  • -->
  • facing.
  • " data-timeend="">
  • facing.
  • -->
  • 00:20:15.230 --> 00:20:16.280
  • " data-timeend="">
  • 00:20:15.230 --> 00:20:16.280
  • -->
  • But I think it's something that
  • " data-timeend="">
  • But I think it's something that
  • -->
  • 00:20:16.280 --> 00:20:18.290
  • " data-timeend="">
  • 00:20:16.280 --> 00:20:18.290
  • -->
  • we need to embrace, not as--not
  • " data-timeend="">
  • we need to embrace, not as--not
  • -->
  • 00:20:18.290 --> 00:20:21.090
  • " data-timeend="">
  • 00:20:18.290 --> 00:20:21.090
  • -->
  • in a, like, a self-mutilation
  • " data-timeend="">
  • in a, like, a self-mutilation
  • -->
  • 00:20:21.090 --> 00:20:23.160
  • " data-timeend="">
  • 00:20:21.090 --> 00:20:23.160
  • -->
  • martyr syndrome, you know?
  • " data-timeend="">
  • martyr syndrome, you know?
  • -->
  • 00:20:23.160 --> 00:20:25.070
  • " data-timeend="">
  • 00:20:23.160 --> 00:20:25.070
  • -->
  • Jesus says this, "Look, when
  • " data-timeend="">
  • Jesus says this, "Look, when
  • -->
  • 00:20:25.070 --> 00:20:27.200
  • " data-timeend="">
  • 00:20:25.070 --> 00:20:27.200
  • -->
  • they're persecuting you, flee
  • " data-timeend="">
  • they're persecuting you, flee
  • -->
  • 00:20:27.200 --> 00:20:28.270
  • " data-timeend="">
  • 00:20:27.200 --> 00:20:28.270
  • -->
  • from that city and go to the
  • " data-timeend="">
  • from that city and go to the
  • -->
  • 00:20:28.270 --> 00:20:30.170
  • " data-timeend="">
  • 00:20:28.270 --> 00:20:30.170
  • -->
  • other place."
  • " data-timeend="">
  • other place."
  • -->
  • 00:20:30.170 --> 00:20:31.160
  • " data-timeend="">
  • 00:20:30.170 --> 00:20:31.160
  • -->
  • He doesn't say, "Hang out a
  • " data-timeend="">
  • He doesn't say, "Hang out a
  • -->
  • 00:20:31.160 --> 00:20:32.240
  • " data-timeend="">
  • 00:20:31.160 --> 00:20:32.240
  • -->
  • little while longer."
  • " data-timeend="">
  • little while longer."
  • -->
  • 00:20:32.240 --> 00:20:34.060
  • " data-timeend="">
  • 00:20:32.240 --> 00:20:34.060
  • -->
  • I think that's a big deal.
  • " data-timeend="">
  • I think that's a big deal.
  • -->
  • 00:20:34.060 --> 00:20:36.070
  • " data-timeend="">
  • 00:20:34.060 --> 00:20:36.070
  • -->
  • It's like some people need to
  • " data-timeend="">
  • It's like some people need to
  • -->
  • 00:20:36.070 --> 00:20:37.170
  • " data-timeend="">
  • 00:20:36.070 --> 00:20:37.170
  • -->
  • think, you know, differently.
  • " data-timeend="">
  • think, you know, differently.
  • -->
  • 00:20:37.170 --> 00:20:39.140
  • " data-timeend="">
  • 00:20:37.170 --> 00:20:39.140
  • -->
  • Sometimes we think, "Oh,
  • " data-timeend="">
  • Sometimes we think, "Oh,
  • -->
  • 00:20:39.140 --> 00:20:40.160
  • " data-timeend="">
  • 00:20:39.140 --> 00:20:40.160
  • -->
  • life--this is really tough.
  • " data-timeend="">
  • life--this is really tough.
  • -->
  • 00:20:40.160 --> 00:20:42.260
  • " data-timeend="">
  • 00:20:40.160 --> 00:20:42.260
  • -->
  • God must be in it."
  • " data-timeend="">
  • God must be in it."
  • -->
  • 00:20:42.260 --> 00:20:44.040
  • " data-timeend="">
  • 00:20:42.260 --> 00:20:44.040
  • -->
  • And sometimes it's just really
  • " data-timeend="">
  • And sometimes it's just really
  • -->
  • 00:20:44.040 --> 00:20:45.070
  • " data-timeend="">
  • 00:20:44.040 --> 00:20:45.070
  • -->
  • tough because you've--you're not
  • " data-timeend="">
  • tough because you've--you're not
  • -->
  • 00:20:45.070 --> 00:20:46.150
  • " data-timeend="">
  • 00:20:45.070 --> 00:20:46.150
  • -->
  • listening to God.
  • " data-timeend="">
  • listening to God.
  • -->
  • 00:20:46.150 --> 00:20:47.180
  • " data-timeend="">
  • 00:20:46.150 --> 00:20:47.180
  • -->
  • You know what I'm saying?
  • " data-timeend="">
  • You know what I'm saying?
  • -->
  • 00:20:47.180 --> 00:20:48.140
  • " data-timeend="">
  • 00:20:47.180 --> 00:20:48.140
  • -->
  • - Majed: If you will accept the
  • " data-timeend="">
  • - Majed: If you will accept the
  • -->
  • 00:20:48.140 --> 00:20:50.260
  • " data-timeend="">
  • 00:20:48.140 --> 00:20:50.260
  • -->
  • fact that Jesus died for you on
  • " data-timeend="">
  • fact that Jesus died for you on
  • -->
  • 00:20:50.260 --> 00:20:53.070
  • " data-timeend="">
  • 00:20:50.260 --> 00:20:53.070
  • -->
  • the cross and he is the
  • " data-timeend="">
  • the cross and he is the
  • -->
  • 00:20:53.070 --> 00:20:55.000
  • " data-timeend="">
  • 00:20:53.070 --> 00:20:55.000
  • -->
  • foundation, he is the salvation,
  • " data-timeend="">
  • foundation, he is the salvation,
  • -->
  • 00:20:55.000 --> 00:20:57.150
  • " data-timeend="">
  • 00:20:55.000 --> 00:20:57.150
  • -->
  • he is the foundation of our
  • " data-timeend="">
  • he is the foundation of our
  • -->
  • 00:20:57.150 --> 00:20:58.180
  • " data-timeend="">
  • 00:20:57.150 --> 00:20:58.180
  • -->
  • belief and our salvation, you
  • " data-timeend="">
  • belief and our salvation, you
  • -->
  • 00:20:58.210 --> 00:21:01.230
  • " data-timeend="">
  • 00:20:58.210 --> 00:21:01.230
  • -->
  • have to believe that.
  • " data-timeend="">
  • have to believe that.
  • -->
  • 00:21:01.230 --> 00:21:03.260
  • " data-timeend="">
  • 00:21:01.230 --> 00:21:03.260
  • -->
  • He will die--he died for you.
  • " data-timeend="">
  • He will die--he died for you.
  • -->
  • 00:21:03.260 --> 00:21:06.010
  • " data-timeend="">
  • 00:21:03.260 --> 00:21:06.010
  • -->
  • You will live and you will die
  • " data-timeend="">
  • You will live and you will die
  • -->
  • 00:21:06.010 --> 00:21:07.150
  • " data-timeend="">
  • 00:21:06.010 --> 00:21:07.150
  • -->
  • with him.
  • " data-timeend="">
  • with him.
  • -->
  • 00:21:07.150 --> 00:21:08.240
  • " data-timeend="">
  • 00:21:07.150 --> 00:21:08.240
  • -->
  • Is your Christian DNA--it's your
  • " data-timeend="">
  • Is your Christian DNA--it's your
  • -->
  • 00:21:10.250 --> 00:21:13.250
  • " data-timeend="">
  • 00:21:10.250 --> 00:21:13.250
  • -->
  • Christian DNA and it's in your
  • " data-timeend="">
  • Christian DNA and it's in your
  • -->
  • 00:21:13.250 --> 00:21:15.280
  • " data-timeend="">
  • 00:21:13.250 --> 00:21:15.280
  • -->
  • blood.
  • " data-timeend="">
  • blood.
  • -->
  • 00:21:15.280 --> 00:21:16.270
  • " data-timeend="">
  • 00:21:15.280 --> 00:21:16.270
  • -->
  • It's your inherent blood in
  • " data-timeend="">
  • It's your inherent blood in
  • -->
  • 00:21:16.270 --> 00:21:18.030
  • " data-timeend="">
  • 00:21:16.270 --> 00:21:18.030
  • -->
  • your veins.
  • " data-timeend="">
  • your veins.
  • -->
  • 00:21:18.030 --> 00:21:19.040
  • " data-timeend="">
  • 00:21:18.030 --> 00:21:19.040
  • -->
  • If you will accept his
  • " data-timeend="">
  • If you will accept his
  • -->
  • 00:21:19.150 --> 00:21:22.150
  • " data-timeend="">
  • 00:21:19.150 --> 00:21:22.150
  • -->
  • sacrifice, his gift for you in
  • " data-timeend="">
  • sacrifice, his gift for you in
  • -->
  • 00:21:22.150 --> 00:21:24.190
  • " data-timeend="">
  • 00:21:22.150 --> 00:21:24.190
  • -->
  • the cross, you have to
  • " data-timeend="">
  • the cross, you have to
  • -->
  • 00:21:24.190 --> 00:21:26.040
  • " data-timeend="">
  • 00:21:24.190 --> 00:21:26.040
  • -->
  • understand that there is one day
  • " data-timeend="">
  • understand that there is one day
  • -->
  • 00:21:26.040 --> 00:21:28.070
  • " data-timeend="">
  • 00:21:26.040 --> 00:21:28.070
  • -->
  • you will be asked if you are
  • " data-timeend="">
  • you will be asked if you are
  • -->
  • 00:21:28.070 --> 00:21:30.020
  • " data-timeend="">
  • 00:21:28.070 --> 00:21:30.020
  • -->
  • willing to do similar act.
  • " data-timeend="">
  • willing to do similar act.
  • -->
  • 00:21:30.080 --> 00:21:33.080
  • " data-timeend="">
  • 00:21:30.080 --> 00:21:33.080
  • -->
  • Not the same.
  • " data-timeend="">
  • Not the same.
  • -->
  • 00:21:33.080 --> 00:21:34.060
  • " data-timeend="">
  • 00:21:33.080 --> 00:21:34.060
  • -->
  • Nobody can outgive God and
  • " data-timeend="">
  • Nobody can outgive God and
  • -->
  • 00:21:34.060 --> 00:21:35.240
  • " data-timeend="">
  • 00:21:34.060 --> 00:21:35.240
  • -->
  • nobody can sacrifice like God
  • " data-timeend="">
  • nobody can sacrifice like God
  • -->
  • 00:21:35.240 --> 00:21:36.280
  • " data-timeend="">
  • 00:21:35.240 --> 00:21:36.280
  • -->
  • sacrificed for us.
  • " data-timeend="">
  • sacrificed for us.
  • -->
  • 00:21:36.280 --> 00:21:38.180
  • " data-timeend="">
  • 00:21:36.280 --> 00:21:38.180
  • -->
  • But I want to talk to the people
  • " data-timeend="">
  • But I want to talk to the people
  • -->
  • 00:21:38.180 --> 00:21:40.000
  • " data-timeend="">
  • 00:21:38.180 --> 00:21:40.000
  • -->
  • here that listening to us right
  • " data-timeend="">
  • here that listening to us right
  • -->
  • 00:21:40.000 --> 00:21:41.170
  • " data-timeend="">
  • 00:21:40.000 --> 00:21:41.170
  • -->
  • now.
  • " data-timeend="">
  • now.
  • -->
  • 00:21:41.170 --> 00:21:42.270
  • " data-timeend="">
  • 00:21:41.170 --> 00:21:42.270
  • -->
  • And one day, because I converted
  • " data-timeend="">
  • And one day, because I converted
  • -->
  • 00:21:42.270 --> 00:21:45.020
  • " data-timeend="">
  • 00:21:42.270 --> 00:21:45.020
  • -->
  • from Islam to Christianity, and
  • " data-timeend="">
  • from Islam to Christianity, and
  • -->
  • 00:21:45.020 --> 00:21:47.250
  • " data-timeend="">
  • 00:21:45.020 --> 00:21:47.250
  • -->
  • somebody came and said, "Can you
  • " data-timeend="">
  • somebody came and said, "Can you
  • -->
  • 00:21:47.250 --> 00:21:50.090
  • " data-timeend="">
  • 00:21:47.250 --> 00:21:50.090
  • -->
  • tell me the different between
  • " data-timeend="">
  • tell me the different between
  • -->
  • 00:21:50.090 --> 00:21:51.210
  • " data-timeend="">
  • 00:21:50.090 --> 00:21:51.210
  • -->
  • Islam and Christianity?"
  • " data-timeend="">
  • Islam and Christianity?"
  • -->
  • 00:21:51.210 --> 00:21:53.060
  • " data-timeend="">
  • 00:21:51.210 --> 00:21:53.060
  • -->
  • Let me just tell you the one
  • " data-timeend="">
  • Let me just tell you the one
  • -->
  • 00:21:53.060 --> 00:21:54.140
  • " data-timeend="">
  • 00:21:53.060 --> 00:21:54.140
  • -->
  • different that changed my life.
  • " data-timeend="">
  • different that changed my life.
  • -->
  • 00:21:54.140 --> 00:21:57.080
  • " data-timeend="">
  • 00:21:54.140 --> 00:21:57.080
  • -->
  • The God of Islam send your
  • " data-timeend="">
  • The God of Islam send your
  • -->
  • 00:21:58.060 --> 00:22:01.080
  • " data-timeend="">
  • 00:21:58.060 --> 00:22:01.080
  • -->
  • children to die for him, but
  • " data-timeend="">
  • children to die for him, but
  • -->
  • 00:22:03.120 --> 00:22:06.120
  • " data-timeend="">
  • 00:22:03.120 --> 00:22:06.120
  • -->
  • Christianity was the only belief
  • " data-timeend="">
  • Christianity was the only belief
  • -->
  • 00:22:06.120 --> 00:22:08.250
  • " data-timeend="">
  • 00:22:06.120 --> 00:22:08.250
  • -->
  • that send his Son to die for
  • " data-timeend="">
  • that send his Son to die for
  • -->
  • 00:22:08.250 --> 00:22:09.220
  • " data-timeend="">
  • 00:22:08.250 --> 00:22:09.220
  • -->
  • you.
  • " data-timeend="">
  • you.
  • -->
  • 00:22:09.220 --> 00:22:10.250
  • " data-timeend="">
  • 00:22:09.220 --> 00:22:10.250
  • -->
  • It was sacrifice that brought me
  • " data-timeend="">
  • It was sacrifice that brought me
  • -->
  • 00:22:10.250 --> 00:22:13.230
  • " data-timeend="">
  • 00:22:10.250 --> 00:22:13.230
  • -->
  • to my knees to worship him.
  • " data-timeend="">
  • to my knees to worship him.
  • -->
  • 00:22:13.230 --> 00:22:16.030
  • " data-timeend="">
  • 00:22:13.230 --> 00:22:16.030
  • -->
  • And I would not die doing
  • " data-timeend="">
  • And I would not die doing
  • -->
  • 00:22:17.220 --> 00:22:20.220
  • " data-timeend="">
  • 00:22:17.220 --> 00:22:20.220
  • -->
  • anything else but fighting for
  • " data-timeend="">
  • anything else but fighting for
  • -->
  • 00:22:20.220 --> 00:22:23.140
  • " data-timeend="">
  • 00:22:20.220 --> 00:22:23.140
  • -->
  • his people.
  • " data-timeend="">
  • his people.
  • -->
  • 00:22:23.140 --> 00:22:24.230
  • " data-timeend="">
  • 00:22:23.140 --> 00:22:24.230
  • -->
  • And I'm not sacrificing.
  • " data-timeend="">
  • And I'm not sacrificing.
  • -->
  • 00:22:24.230 --> 00:22:27.190
  • " data-timeend="">
  • 00:22:24.230 --> 00:22:27.190
  • -->
  • It just my DNA and just my
  • " data-timeend="">
  • It just my DNA and just my
  • -->
  • 00:22:28.020 --> 00:22:31.020
  • " data-timeend="">
  • 00:22:28.020 --> 00:22:31.020
  • -->
  • lifestyle.
  • " data-timeend="">
  • lifestyle.
  • -->
  • 00:22:31.020 --> 00:22:32.120
  • " data-timeend="">
  • 00:22:31.020 --> 00:22:32.120
  • -->
  • I will do it until my last
  • " data-timeend="">
  • I will do it until my last
  • -->
  • 00:22:32.120 --> 00:22:33.270
  • " data-timeend="">
  • 00:22:32.120 --> 00:22:33.270
  • -->
  • - Darren: This was a moment of
  • " data-timeend="">
  • - Darren: This was a moment of
  • -->
  • 00:22:36.230 --> 00:22:38.080
  • " data-timeend="">
  • 00:22:36.230 --> 00:22:38.080
  • -->
  • discovery for me.
  • " data-timeend="">
  • discovery for me.
  • -->
  • 00:22:38.080 --> 00:22:40.010
  • " data-timeend="">
  • 00:22:38.080 --> 00:22:40.010
  • -->
  • Heidi Baker had joined us in
  • " data-timeend="">
  • Heidi Baker had joined us in
  • -->
  • 00:22:40.010 --> 00:22:41.080
  • " data-timeend="">
  • 00:22:40.010 --> 00:22:41.080
  • -->
  • Turkey and here she was, praying
  • " data-timeend="">
  • Turkey and here she was, praying
  • -->
  • 00:22:41.080 --> 00:22:43.260
  • " data-timeend="">
  • 00:22:41.080 --> 00:22:43.260
  • -->
  • for a Muslim woman to receive
  • " data-timeend="">
  • for a Muslim woman to receive
  • -->
  • 00:22:43.260 --> 00:22:44.290
  • " data-timeend="">
  • 00:22:43.260 --> 00:22:44.290
  • -->
  • sight in one of her eyes.
  • " data-timeend="">
  • sight in one of her eyes.
  • -->
  • 00:22:44.290 --> 00:22:47.040
  • " data-timeend="">
  • 00:22:44.290 --> 00:22:47.040
  • -->
  • But she had to rely on the
  • " data-timeend="">
  • But she had to rely on the
  • -->
  • 00:22:47.040 --> 00:22:48.040
  • " data-timeend="">
  • 00:22:47.040 --> 00:22:48.040
  • -->
  • interpreter to communicate.
  • " data-timeend="">
  • interpreter to communicate.
  • -->
  • 00:22:48.040 --> 00:22:50.050
  • " data-timeend="">
  • 00:22:48.040 --> 00:22:50.050
  • -->
  • While Heidi simply wanted to
  • " data-timeend="">
  • While Heidi simply wanted to
  • -->
  • 00:22:50.050 --> 00:22:51.120
  • " data-timeend="">
  • 00:22:50.050 --> 00:22:51.120
  • -->
  • love the woman and pray for her,
  • " data-timeend="">
  • love the woman and pray for her,
  • -->
  • 00:22:51.120 --> 00:22:53.060
  • " data-timeend="">
  • 00:22:51.120 --> 00:22:53.060
  • -->
  • the interpreter who was a
  • " data-timeend="">
  • the interpreter who was a
  • -->
  • 00:22:53.060 --> 00:22:54.090
  • " data-timeend="">
  • 00:22:53.060 --> 00:22:54.090
  • -->
  • Turkish pastor wanted to convert
  • " data-timeend="">
  • Turkish pastor wanted to convert
  • -->
  • 00:22:54.090 --> 00:22:56.150
  • " data-timeend="">
  • 00:22:54.090 --> 00:22:56.150
  • -->
  • the woman first.
  • " data-timeend="">
  • the woman first.
  • -->
  • 00:22:56.150 --> 00:22:59.120
  • " data-timeend="">
  • 00:22:56.150 --> 00:22:59.120
  • -->
  • [speaking foreign language]
  • " data-timeend="">
  • [speaking foreign language]
  • -->
  • 00:22:59.120 --> 00:23:00.250
  • " data-timeend="">
  • 00:22:59.120 --> 00:23:00.250
  • -->
  • - male: She doesn't accept the
  • " data-timeend="">
  • - male: She doesn't accept the
  • -->
  • 00:23:00.250 --> 00:23:01.200
  • " data-timeend="">
  • 00:23:00.250 --> 00:23:01.200
  • -->
  • Lord as the--Jesus as the Lord.
  • " data-timeend="">
  • Lord as the--Jesus as the Lord.
  • -->
  • 00:23:01.200 --> 00:23:03.050
  • " data-timeend="">
  • 00:23:01.200 --> 00:23:03.050
  • -->
  • She doesn't accept--
  • " data-timeend="">
  • She doesn't accept--
  • -->
  • 00:23:03.050 --> 00:23:04.090
  • " data-timeend="">
  • 00:23:03.050 --> 00:23:04.090
  • -->
  • - Heidi: We'll still pray for
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: We'll still pray for
  • -->
  • 00:23:04.090 --> 00:23:05.110
  • " data-timeend="">
  • 00:23:04.090 --> 00:23:05.110
  • -->
  • her.
  • " data-timeend="">
  • her.
  • -->
  • 00:23:05.110 --> 00:23:06.170
  • " data-timeend="">
  • 00:23:05.110 --> 00:23:06.170
  • -->
  • We like to pray for her anyway.
  • " data-timeend="">
  • We like to pray for her anyway.
  • -->
  • 00:23:06.170 --> 00:23:08.040
  • " data-timeend="">
  • 00:23:06.170 --> 00:23:08.040
  • -->
  • We like to pray for you anyway.
  • " data-timeend="">
  • We like to pray for you anyway.
  • -->
  • 00:23:08.040 --> 00:23:10.180
  • " data-timeend="">
  • 00:23:08.040 --> 00:23:10.180
  • -->
  • [speaking foreign language]
  • " data-timeend="">
  • [speaking foreign language]
  • -->
  • 00:23:11.250 --> 00:23:14.250
  • " data-timeend="">
  • 00:23:11.250 --> 00:23:14.250
  • -->
  • - Heidi: No problem, we pray
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: No problem, we pray
  • -->
  • 00:23:14.250 --> 00:23:15.230
  • " data-timeend="">
  • 00:23:14.250 --> 00:23:15.230
  • -->
  • for you.
  • " data-timeend="">
  • for you.
  • -->
  • 00:23:18.010 --> 00:23:21.010
  • " data-timeend="">
  • 00:23:18.010 --> 00:23:21.010
  • -->
  • We pray for you.
  • " data-timeend="">
  • We pray for you.
  • -->
  • 00:23:21.010 --> 00:23:24.010
  • " data-timeend="">
  • 00:23:21.010 --> 00:23:24.010
  • -->
  • - Darren: The struggle
  • " data-timeend="">
  • - Darren: The struggle
  • -->
  • 00:23:24.010 --> 00:23:24.210
  • " data-timeend="">
  • 00:23:24.010 --> 00:23:24.210
  • -->
  • continued.
  • " data-timeend="">
  • continued.
  • -->
  • 00:23:24.210 --> 00:23:26.000
  • " data-timeend="">
  • 00:23:24.210 --> 00:23:26.000
  • -->
  • On one side, love with no
  • " data-timeend="">
  • On one side, love with no
  • -->
  • 00:23:26.000 --> 00:23:27.240
  • " data-timeend="">
  • 00:23:26.000 --> 00:23:27.240
  • -->
  • obligations.
  • " data-timeend="">
  • obligations.
  • -->
  • 00:23:27.240 --> 00:23:29.170
  • " data-timeend="">
  • 00:23:27.240 --> 00:23:29.170
  • -->
  • On the other, religion with an
  • " data-timeend="">
  • On the other, religion with an
  • -->
  • 00:23:29.170 --> 00:23:30.290
  • " data-timeend="">
  • 00:23:29.170 --> 00:23:30.290
  • -->
  • agenda.
  • " data-timeend="">
  • agenda.
  • -->
  • 00:23:30.290 --> 00:23:32.190
  • " data-timeend="">
  • 00:23:30.290 --> 00:23:32.190
  • -->
  • The difference couldn't have
  • " data-timeend="">
  • The difference couldn't have
  • -->
  • 00:23:32.190 --> 00:23:33.220
  • " data-timeend="">
  • 00:23:32.190 --> 00:23:33.220
  • -->
  • been clearer.
  • " data-timeend="">
  • been clearer.
  • -->
  • 00:23:33.220 --> 00:23:36.110
  • " data-timeend="">
  • 00:23:33.220 --> 00:23:36.110
  • -->
  • - Heidi: I understand.
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: I understand.
  • -->
  • 00:23:36.110 --> 00:23:37.160
  • " data-timeend="">
  • 00:23:36.110 --> 00:23:37.160
  • -->
  • - male: Heidi, I'm telling her
  • " data-timeend="">
  • - male: Heidi, I'm telling her
  • -->
  • 00:23:40.010 --> 00:23:43.010
  • " data-timeend="">
  • 00:23:40.010 --> 00:23:43.010
  • -->
  • is that Jesus did the healing,
  • " data-timeend="">
  • is that Jesus did the healing,
  • -->
  • 00:23:43.010 --> 00:23:45.220
  • " data-timeend="">
  • 00:23:43.010 --> 00:23:45.220
  • -->
  • not the others.
  • " data-timeend="">
  • not the others.
  • -->
  • 00:23:45.220 --> 00:23:48.190
  • " data-timeend="">
  • 00:23:45.220 --> 00:23:48.190
  • -->
  • - Heidi: Because--tell her it's
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: Because--tell her it's
  • -->
  • 00:23:48.190 --> 00:23:49.150
  • " data-timeend="">
  • 00:23:48.190 --> 00:23:49.150
  • -->
  • in the Qur'an.
  • " data-timeend="">
  • in the Qur'an.
  • -->
  • 00:23:49.150 --> 00:23:50.060
  • " data-timeend="">
  • 00:23:49.150 --> 00:23:50.060
  • -->
  • - male: But she doesn't believe
  • " data-timeend="">
  • - male: But she doesn't believe
  • -->
  • 00:23:50.060 --> 00:23:51.000
  • " data-timeend="">
  • 00:23:50.060 --> 00:23:51.000
  • -->
  • me.
  • " data-timeend="">
  • me.
  • -->
  • 00:23:51.000 --> 00:23:51.180
  • " data-timeend="">
  • 00:23:51.000 --> 00:23:51.180
  • -->
  • - Heidi: In the Qur'an?
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: In the Qur'an?
  • -->
  • 00:23:51.180 --> 00:23:52.290
  • " data-timeend="">
  • 00:23:51.180 --> 00:23:52.290
  • -->
  • - male: Okay, they're asking
  • " data-timeend="">
  • - male: Okay, they're asking
  • -->
  • 00:24:11.070 --> 00:24:12.130
  • " data-timeend="">
  • 00:24:11.070 --> 00:24:12.130
  • -->
  • you to go with them.
  • " data-timeend="">
  • you to go with them.
  • -->
  • 00:24:12.130 --> 00:24:14.290
  • " data-timeend="">
  • 00:24:12.130 --> 00:24:14.290
  • -->
  • - Heidi: Offer to bring her.
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: Offer to bring her.
  • -->
  • 00:24:14.290 --> 00:24:17.130
  • " data-timeend="">
  • 00:24:14.290 --> 00:24:17.130
  • -->
  • [speaking foreign language]
  • " data-timeend="">
  • [speaking foreign language]
  • -->
  • 00:24:17.130 --> 00:24:20.060
  • " data-timeend="">
  • 00:24:17.130 --> 00:24:20.060
  • -->
  • - Heidi: But you're loved.
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: But you're loved.
  • -->
  • 00:24:20.060 --> 00:24:21.090
  • " data-timeend="">
  • 00:24:20.060 --> 00:24:21.090
  • -->
  • You're loved.
  • " data-timeend="">
  • You're loved.
  • -->
  • 00:24:21.090 --> 00:24:22.170
  • " data-timeend="">
  • 00:24:21.090 --> 00:24:22.170
  • -->
  • We love you.
  • " data-timeend="">
  • We love you.
  • -->
  • 00:24:22.170 --> 00:24:25.010
  • " data-timeend="">
  • 00:24:22.170 --> 00:24:25.010
  • -->
  • - Heidi: Well, her chest is
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: Well, her chest is
  • -->
  • 00:24:31.240 --> 00:24:32.110
  • " data-timeend="">
  • 00:24:31.240 --> 00:24:32.110
  • -->
  • better.
  • " data-timeend="">
  • better.
  • -->
  • 00:24:32.110 --> 00:24:33.200
  • " data-timeend="">
  • 00:24:32.110 --> 00:24:33.200
  • -->
  • - male: Heidi, I'm telling her
  • " data-timeend="">
  • - male: Heidi, I'm telling her
  • -->
  • 00:24:33.200 --> 00:24:34.260
  • " data-timeend="">
  • 00:24:33.200 --> 00:24:34.260
  • -->
  • that Jesus is saying he's your
  • " data-timeend="">
  • that Jesus is saying he's your
  • -->
  • 00:24:34.260 --> 00:24:36.140
  • " data-timeend="">
  • 00:24:34.260 --> 00:24:36.140
  • -->
  • Savior.
  • " data-timeend="">
  • Savior.
  • -->
  • 00:24:36.140 --> 00:24:37.140
  • " data-timeend="">
  • 00:24:36.140 --> 00:24:37.140
  • -->
  • He's your God is Jesus and he's
  • " data-timeend="">
  • He's your God is Jesus and he's
  • -->
  • 00:24:37.140 --> 00:24:39.070
  • " data-timeend="">
  • 00:24:37.140 --> 00:24:39.070
  • -->
  • the one who's gonna save you.
  • " data-timeend="">
  • the one who's gonna save you.
  • -->
  • 00:24:39.070 --> 00:24:40.130
  • " data-timeend="">
  • 00:24:39.070 --> 00:24:40.130
  • -->
  • He's gonna heal you and she
  • " data-timeend="">
  • He's gonna heal you and she
  • -->
  • 00:24:40.130 --> 00:24:42.180
  • " data-timeend="">
  • 00:24:40.130 --> 00:24:42.180
  • -->
  • keeps saying, "No.
  • " data-timeend="">
  • keeps saying, "No.
  • -->
  • 00:24:42.180 --> 00:24:44.140
  • " data-timeend="">
  • 00:24:42.180 --> 00:24:44.140
  • -->
  • Muhammad, Muhammad."
  • " data-timeend="">
  • Muhammad, Muhammad."
  • -->
  • 00:24:44.140 --> 00:24:46.040
  • " data-timeend="">
  • 00:24:44.140 --> 00:24:46.040
  • -->
  • Just so illiterate, et cetera.
  • " data-timeend="">
  • Just so illiterate, et cetera.
  • -->
  • 00:24:46.040 --> 00:24:48.260
  • " data-timeend="">
  • 00:24:46.040 --> 00:24:48.260
  • -->
  • - Heidi: Merciful Jesus, you
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: Merciful Jesus, you
  • -->
  • 00:24:48.260 --> 00:24:49.160
  • " data-timeend="">
  • 00:24:48.260 --> 00:24:49.160
  • -->
  • have to love them because the
  • " data-timeend="">
  • have to love them because the
  • -->
  • 00:24:49.160 --> 00:24:51.110
  • " data-timeend="">
  • 00:24:49.160 --> 00:24:51.110
  • -->
  • only way you can reach them if
  • " data-timeend="">
  • only way you can reach them if
  • -->
  • 00:24:51.110 --> 00:24:53.060
  • " data-timeend="">
  • 00:24:51.110 --> 00:24:53.060
  • -->
  • you love them.
  • " data-timeend="">
  • you love them.
  • -->
  • 00:24:53.060 --> 00:24:54.140
  • " data-timeend="">
  • 00:24:53.060 --> 00:24:54.140
  • -->
  • Keep loving.
  • " data-timeend="">
  • Keep loving.
  • -->
  • 00:24:54.140 --> 00:24:55.050
  • " data-timeend="">
  • 00:24:54.140 --> 00:24:55.050
  • -->
  • Keep loving.
  • " data-timeend="">
  • Keep loving.
  • -->
  • 00:24:55.050 --> 00:24:56.100
  • " data-timeend="">
  • 00:24:55.050 --> 00:24:56.100
  • -->
  • Keep loving.
  • " data-timeend="">
  • Keep loving.
  • -->
  • 00:24:56.100 --> 00:24:57.000
  • " data-timeend="">
  • 00:24:56.100 --> 00:24:57.000
  • -->
  • Because if you keep loving,
  • " data-timeend="">
  • Because if you keep loving,
  • -->
  • 00:24:57.090 --> 00:25:00.110
  • " data-timeend="">
  • 00:24:57.090 --> 00:25:00.110
  • -->
  • Jesus healed her asthma.
  • " data-timeend="">
  • Jesus healed her asthma.
  • -->
  • 00:25:00.110 --> 00:25:03.000
  • " data-timeend="">
  • 00:25:00.110 --> 00:25:03.000
  • -->
  • She'll remember when she's
  • " data-timeend="">
  • She'll remember when she's
  • -->
  • 00:25:03.000 --> 00:25:04.160
  • " data-timeend="">
  • 00:25:03.000 --> 00:25:04.160
  • -->
  • breathing well.
  • " data-timeend="">
  • breathing well.
  • -->
  • 00:25:04.160 --> 00:25:06.140
  • " data-timeend="">
  • 00:25:04.160 --> 00:25:06.140
  • -->
  • - male: I love her, but I want
  • " data-timeend="">
  • - male: I love her, but I want
  • -->
  • 00:25:06.140 --> 00:25:07.240
  • " data-timeend="">
  • 00:25:06.140 --> 00:25:07.240
  • -->
  • to train her.
  • " data-timeend="">
  • to train her.
  • -->
  • 00:25:07.240 --> 00:25:09.020
  • " data-timeend="">
  • 00:25:07.240 --> 00:25:09.020
  • -->
  • - Heidi: I know, but it's only
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: I know, but it's only
  • -->
  • 00:25:09.020 --> 00:25:11.150
  • " data-timeend="">
  • 00:25:09.020 --> 00:25:11.150
  • -->
  • through love.
  • " data-timeend="">
  • through love.
  • -->
  • 00:25:11.150 --> 00:25:12.150
  • " data-timeend="">
  • 00:25:11.150 --> 00:25:12.150
  • -->
  • - male: They're brainwashed.
  • " data-timeend="">
  • - male: They're brainwashed.
  • -->
  • 00:25:12.150 --> 00:25:14.030
  • " data-timeend="">
  • 00:25:12.150 --> 00:25:14.030
  • -->
  • - Heidi: But it's only through
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: But it's only through
  • -->
  • 00:25:14.030 --> 00:25:14.220
  • " data-timeend="">
  • 00:25:14.030 --> 00:25:14.220
  • -->
  • love.
  • " data-timeend="">
  • love.
  • -->
  • 00:25:14.220 --> 00:25:15.130
  • " data-timeend="">
  • 00:25:14.220 --> 00:25:15.130
  • -->
  • You've got to love them into the
  • " data-timeend="">
  • You've got to love them into the
  • -->
  • 00:25:15.130 --> 00:25:17.230
  • " data-timeend="">
  • 00:25:15.130 --> 00:25:17.230
  • -->
  • kingdom.
  • " data-timeend="">
  • kingdom.
  • -->
  • 00:25:17.230 --> 00:25:18.280
  • " data-timeend="">
  • 00:25:17.230 --> 00:25:18.280
  • -->
  • - male: They don't even
  • " data-timeend="">
  • - male: They don't even
  • -->
  • 00:25:18.280 --> 00:25:19.170
  • " data-timeend="">
  • 00:25:18.280 --> 00:25:19.170
  • -->
  • read--they don't even have to
  • " data-timeend="">
  • read--they don't even have to
  • -->
  • 00:25:19.170 --> 00:25:20.180
  • " data-timeend="">
  • 00:25:19.170 --> 00:25:20.180
  • -->
  • read the Qur'an.
  • " data-timeend="">
  • read the Qur'an.
  • -->
  • 00:25:20.180 --> 00:25:21.230
  • " data-timeend="">
  • 00:25:20.180 --> 00:25:21.230
  • -->
  • - Heidi: I know that but Jesus
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: I know that but Jesus
  • -->
  • 00:25:22.070 --> 00:25:25.070
  • " data-timeend="">
  • 00:25:22.070 --> 00:25:25.070
  • -->
  • will bring love in--more loving
  • " data-timeend="">
  • will bring love in--more loving
  • -->
  • 00:25:25.070 --> 00:25:26.270
  • " data-timeend="">
  • 00:25:25.070 --> 00:25:26.270
  • -->
  • - Heidi: Where people--see, the
  • " data-timeend="">
  • - Heidi: Where people--see, the
  • -->
  • 00:25:30.210 --> 00:25:32.040
  • " data-timeend="">
  • 00:25:30.210 --> 00:25:32.040
  • -->
  • kingdom of God comes as we
  • " data-timeend="">
  • kingdom of God comes as we
  • -->
  • 00:25:32.040 --> 00:25:34.050
  • " data-timeend="">
  • 00:25:32.040 --> 00:25:34.050
  • -->
  • pursue it and we carry the glory
  • " data-timeend="">
  • pursue it and we carry the glory
  • -->
  • 00:25:34.050 --> 00:25:36.210
  • " data-timeend="">
  • 00:25:34.050 --> 00:25:36.210
  • -->
  • and we carry his presence.
  • " data-timeend="">
  • and we carry his presence.
  • -->
  • 00:25:36.210 --> 00:25:38.170
  • " data-timeend="">
  • 00:25:36.210 --> 00:25:38.170
  • -->
  • But if you're complacent, if you
  • " data-timeend="">
  • But if you're complacent, if you
  • -->
  • 00:25:38.170 --> 00:25:40.220
  • " data-timeend="">
  • 00:25:38.170 --> 00:25:40.220
  • -->
  • can't see, if you're not hungry,
  • " data-timeend="">
  • can't see, if you're not hungry,
  • -->
  • 00:25:40.240 --> 00:25:43.240
  • " data-timeend="">
  • 00:25:40.240 --> 00:25:43.240
  • -->
  • then you wake up in the morning
  • " data-timeend="">
  • then you wake up in the morning
  • -->
  • 00:25:43.240 --> 00:25:45.190
  • " data-timeend="">
  • 00:25:43.240 --> 00:25:45.190
  • -->
  • and you think about the other
  • " data-timeend="">
  • and you think about the other
  • -->
  • 00:25:45.190 --> 00:25:47.130
  • " data-timeend="">
  • 00:25:45.190 --> 00:25:47.130
  • -->
  • things, you know, like matching
  • " data-timeend="">
  • things, you know, like matching
  • -->
  • 00:25:47.130 --> 00:25:49.060
  • " data-timeend="">
  • 00:25:47.130 --> 00:25:49.060
  • -->
  • your sheets and towels or buying
  • " data-timeend="">
  • your sheets and towels or buying
  • -->
  • 00:25:49.060 --> 00:25:51.220
  • " data-timeend="">
  • 00:25:49.060 --> 00:25:51.220
  • -->
  • your car or just getting through
  • " data-timeend="">
  • your car or just getting through
  • -->
  • 00:25:51.220 --> 00:25:53.260
  • " data-timeend="">
  • 00:25:51.220 --> 00:25:53.260
  • -->
  • the day at work.
  • " data-timeend="">
  • the day at work.
  • -->
  • 00:25:53.260 --> 00:25:55.130
  • " data-timeend="">
  • 00:25:53.260 --> 00:25:55.130
  • -->
  • But if you're kingdom focused,
  • " data-timeend="">
  • But if you're kingdom focused,
  • -->
  • 00:25:55.130 --> 00:25:57.130
  • " data-timeend="">
  • 00:25:55.130 --> 00:25:57.130
  • -->
  • you're no longer
  • " data-timeend="">
  • you're no longer
  • -->
  • 00:25:57.130 --> 00:25:59.010
  • " data-timeend="">
  • 00:25:57.130 --> 00:25:59.010
  • -->
  • compartmentalizing, you're no
  • " data-timeend="">
  • compartmentalizing, you're no
  • -->
  • 00:25:59.010 --> 00:26:01.000
  • " data-timeend="">
  • 00:25:59.010 --> 00:26:01.000
  • -->
  • longer complacent, you can
  • " data-timeend="">
  • longer complacent, you can
  • -->
  • 00:26:01.000 --> 00:26:02.250
  • " data-timeend="">
  • 00:26:01.000 --> 00:26:02.250
  • -->
  • actually see people around you
  • " data-timeend="">
  • actually see people around you
  • -->
  • 00:26:02.250 --> 00:26:05.240
  • " data-timeend="">
  • 00:26:02.250 --> 00:26:05.240
  • -->
  • need the kingdom of God.
  • " data-timeend="">
  • need the kingdom of God.
  • -->
  • 00:26:05.240 --> 00:26:07.170
  • " data-timeend="">
  • 00:26:05.240 --> 00:26:07.170
  • -->
  • They need the glory of God.
  • " data-timeend="">
  • They need the glory of God.
  • -->
  • 00:26:07.170 --> 00:26:09.020
  • " data-timeend="">
  • 00:26:07.170 --> 00:26:09.020
  • -->
  • Whoa, they need the
  • " data-timeend="">
  • Whoa, they need the
  • -->
  • 00:26:09.020 --> 00:26:10.090
  • " data-timeend="">
  • 00:26:09.020 --> 00:26:10.090
  • -->
  • love of God.
  • " data-timeend="">
  • love of God.
  • -->
  • 00:26:10.090 --> 00:26:11.120
  • " data-timeend="">
  • 00:26:10.090 --> 00:26:11.120
  • -->
  • And so instead of focusing on
  • " data-timeend="">
  • And so instead of focusing on
  • -->
  • 00:26:11.120 --> 00:26:13.220
  • " data-timeend="">
  • 00:26:11.120 --> 00:26:13.220
  • -->
  • just your own stuff, you're
  • " data-timeend="">
  • just your own stuff, you're
  • -->
  • 00:26:13.240 --> 00:26:16.240
  • " data-timeend="">
  • 00:26:13.240 --> 00:26:16.240
  • -->
  • focusing every day on the King
  • " data-timeend="">
  • focusing every day on the King
  • -->
  • 00:26:16.240 --> 00:26:18.200
  • " data-timeend="">
  • 00:26:16.240 --> 00:26:18.200
  • -->
  • of glory.
  • " data-timeend="">
  • of glory.
  • -->
  • 00:26:18.200 --> 00:26:19.210
  • " data-timeend="">
  • 00:26:18.200 --> 00:26:19.210
  • -->
  • Every day on carrying his
  • " data-timeend="">
  • Every day on carrying his
  • -->
  • 00:26:19.210 --> 00:26:21.070
  • " data-timeend="">
  • 00:26:19.210 --> 00:26:21.070
  • -->
  • kingdom.
  • " data-timeend="">
  • kingdom.
  • -->
  • 00:26:21.070 --> 00:26:22.030
  • " data-timeend="">
  • 00:26:21.070 --> 00:26:22.030
  • -->
  • Every day on being an
  • " data-timeend="">
  • Every day on being an
  • -->
  • 00:26:22.030 --> 00:26:23.050
  • " data-timeend="">
  • 00:26:22.030 --> 00:26:23.050
  • -->
  • ambassador.
  • " data-timeend="">
  • ambassador.
  • -->
  • 00:26:23.050 --> 00:26:24.060
  • " data-timeend="">
  • 00:26:23.050 --> 00:26:24.060
  • -->
  • And the complacency and the
  • " data-timeend="">
  • And the complacency and the
  • -->
  • 00:26:24.060 --> 00:26:26.030
  • " data-timeend="">
  • 00:26:24.060 --> 00:26:26.030
  • -->
  • compartmentalization goes.
  • " data-timeend="">
  • compartmentalization goes.
  • -->
  • 00:26:26.030 --> 00:26:28.130
  • " data-timeend="">
  • 00:26:26.030 --> 00:26:28.130
  • -->
  • And then this hunger.
  • " data-timeend="">
  • And then this hunger.
  • -->
  • 00:26:28.130 --> 00:26:30.030
  • " data-timeend="">
  • 00:26:28.130 --> 00:26:30.030
  • -->
  • Now, we have to stay hungry,
  • " data-timeend="">
  • Now, we have to stay hungry,
  • -->
  • 00:26:30.030 --> 00:26:32.010
  • " data-timeend="">
  • 00:26:30.030 --> 00:26:32.010
  • -->
  • every day, hungry for more of
  • " data-timeend="">
  • every day, hungry for more of
  • -->
  • 00:26:32.010 --> 00:26:34.080
  • " data-timeend="">
  • 00:26:32.010 --> 00:26:34.080
  • -->
  • Jesus.
  • " data-timeend="">
  • Jesus.
  • -->
  • 00:26:34.080 --> 00:26:35.130
  • " data-timeend="">
  • 00:26:34.080 --> 00:26:35.130
  • -->
  • Just like, when you can see the
  • " data-timeend="">
  • Just like, when you can see the
  • -->
  • 00:26:35.130 --> 00:26:36.290
  • " data-timeend="">
  • 00:26:35.130 --> 00:26:36.290
  • -->
  • lost and when you can see the
  • " data-timeend="">
  • lost and when you can see the
  • -->
  • 00:26:36.290 --> 00:26:38.230
  • " data-timeend="">
  • 00:26:36.290 --> 00:26:38.230
  • -->
  • sick and the dying, then you
  • " data-timeend="">
  • sick and the dying, then you
  • -->
  • 00:26:38.230 --> 00:26:41.020
  • " data-timeend="">
  • 00:26:38.230 --> 00:26:41.020
  • -->
  • Not only do you need intimacy
  • " data-timeend="">
  • Not only do you need intimacy
  • -->
  • 00:26:43.260 --> 00:26:45.070
  • " data-timeend="">
  • 00:26:43.260 --> 00:26:45.070
  • -->
  • for yourself, you need intimacy
  • " data-timeend="">
  • for yourself, you need intimacy
  • -->
  • 00:26:45.070 --> 00:26:47.100
  • " data-timeend="">
  • 00:26:45.070 --> 00:26:47.100
  • -->
  • with him to see like he sees so
  • " data-timeend="">
  • with him to see like he sees so
  • -->
  • 00:26:47.250 --> 00:26:50.250
  • " data-timeend="">
  • 00:26:47.250 --> 00:26:50.250
  • -->
  • you carry his love for the
  • " data-timeend="">
  • you carry his love for the
  • -->
  • 00:26:50.250 --> 00:26:53.010
  • " data-timeend="">
  • 00:26:50.250 --> 00:26:53.010
  • -->
  • kingdom and his love for the
  • " data-timeend="">
  • kingdom and his love for the
  • -->
  • 00:26:53.010 --> 00:26:54.280
  • " data-timeend="">
  • 00:26:53.010 --> 00:26:54.280
  • -->
  • people who are outside of the
  • " data-timeend="">
  • people who are outside of the
  • -->
  • 00:26:54.280 --> 00:26:56.260
  • " data-timeend="">
  • 00:26:54.280 --> 00:26:56.260
  • -->
  • kingdom.
  • " data-timeend="">
  • kingdom.
  • -->
  • 00:26:56.260 --> 00:26:58.050
  • " data-timeend="">
  • 00:26:56.260 --> 00:26:58.050
  • -->
  • You know, you have to see.
  • " data-timeend="">
  • You know, you have to see.
  • -->
  • 00:26:58.050 --> 00:27:00.090
  • " data-timeend="">
  • 00:26:58.050 --> 00:27:00.090
  • -->
  • He wants your eyes to be opened
  • " data-timeend="">
  • He wants your eyes to be opened
  • -->
  • 00:27:00.090 --> 00:27:02.130
  • " data-timeend="">
  • 00:27:00.090 --> 00:27:02.130
  • -->
  • so you can see the lost and the
  • " data-timeend="">
  • so you can see the lost and the
  • -->
  • 00:27:02.130 --> 00:27:04.210
  • " data-timeend="">
  • 00:27:02.130 --> 00:27:04.210
  • -->
  • dying.
  • " data-timeend="">
  • dying.
  • -->
  • 00:27:04.210 --> 00:27:05.220
  • " data-timeend="">
  • 00:27:04.210 --> 00:27:05.220
  • -->
  • And then you wanna carry the
  • " data-timeend="">
  • And then you wanna carry the
  • -->
  • 00:27:05.220 --> 00:27:07.120
  • " data-timeend="">
  • 00:27:05.220 --> 00:27:07.120
  • -->
  • kingdom because you know I have
  • " data-timeend="">
  • kingdom because you know I have
  • -->
  • 00:27:07.120 --> 00:27:10.090
  • " data-timeend="">
  • 00:27:07.120 --> 00:27:10.090
  • -->
  • fresh bread and if I don't give
  • " data-timeend="">
  • fresh bread and if I don't give
  • -->
  • 00:27:10.090 --> 00:27:12.160
  • " data-timeend="">
  • 00:27:10.090 --> 00:27:12.160
  • -->
  • it to these people outside, they
  • " data-timeend="">
  • it to these people outside, they
  • -->
  • 00:27:12.160 --> 00:27:15.060
  • " data-timeend="">
  • 00:27:12.160 --> 00:27:15.060
  • -->
  • die.
  • " data-timeend="">
  • die.
  • -->
  • 00:27:15.060 --> 00:27:16.080
  • " data-timeend="">
  • 00:27:15.060 --> 00:27:16.080
  • -->
  • If I don't feed them, they die.
  • " data-timeend="">
  • If I don't feed them, they die.
  • -->
  • 00:27:16.080 --> 00:27:18.190
  • " data-timeend="">
  • 00:27:16.080 --> 00:27:18.190
  • -->
  • And so you start taking
  • " data-timeend="">
  • And so you start taking
  • -->
  • 00:27:18.190 --> 00:27:19.220
  • " data-timeend="">
  • 00:27:18.190 --> 00:27:19.220
  • -->
  • responsibility.
  • " data-timeend="">
  • responsibility.
  • -->
  • 00:27:19.220 --> 00:27:21.260
  • " data-timeend="">
  • 00:27:19.220 --> 00:27:21.260
  • -->
  • Without a heavy weight, you take
  • " data-timeend="">
  • Without a heavy weight, you take
  • -->
  • 00:27:21.260 --> 00:27:24.230
  • " data-timeend="">
  • 00:27:21.260 --> 00:27:24.230
  • -->
  • responsibility as an ambassador
  • " data-timeend="">
  • responsibility as an ambassador
  • -->
  • 00:27:24.230 --> 00:27:27.120
  • " data-timeend="">
  • 00:27:24.230 --> 00:27:27.120
  • -->
  • So we have to get rid of
  • " data-timeend="">
  • So we have to get rid of
  • -->
  • 00:27:29.140 --> 00:27:30.100
  • " data-timeend="">
  • 00:27:29.140 --> 00:27:30.100
  • -->
  • complacency and the lack of
  • " data-timeend="">
  • complacency and the lack of
  • -->
  • 00:27:30.100 --> 00:27:31.230
  • " data-timeend="">
  • 00:27:30.100 --> 00:27:31.230
  • -->
  • hunger and see what he sees.
  • " data-timeend="">
  • hunger and see what he sees.
  • -->
  • 00:27:32.030 --> 00:27:35.030
  • " data-timeend="">
  • 00:27:32.030 --> 00:27:35.030
  • -->
  • The way I approach praying for
  • " data-timeend="">
  • The way I approach praying for
  • -->
  • 00:27:35.030 --> 00:27:36.290
  • " data-timeend="">
  • 00:27:35.030 --> 00:27:36.290
  • -->
  • someone for healing is God's
  • " data-timeend="">
  • someone for healing is God's
  • -->
  • 00:27:36.290 --> 00:27:38.180
  • " data-timeend="">
  • 00:27:36.290 --> 00:27:38.180
  • -->
  • spoken to me many times that my
  • " data-timeend="">
  • spoken to me many times that my
  • -->
  • 00:27:38.180 --> 00:27:40.270
  • " data-timeend="">
  • 00:27:38.180 --> 00:27:40.270
  • -->
  • job's to love and his job's to
  • " data-timeend="">
  • job's to love and his job's to
  • -->
  • 00:27:40.270 --> 00:27:42.210
  • " data-timeend="">
  • 00:27:40.270 --> 00:27:42.210
  • -->
  • heal.
  • " data-timeend="">
  • heal.
  • -->
  • 00:27:42.210 --> 00:27:43.270
  • " data-timeend="">
  • 00:27:42.210 --> 00:27:43.270
  • -->
  • So I just go and love on the
  • " data-timeend="">
  • So I just go and love on the
  • -->
  • 00:27:43.270 --> 00:27:45.170
  • " data-timeend="">
  • 00:27:43.270 --> 00:27:45.170
  • -->
  • people.
  • " data-timeend="">
  • people.
  • -->
  • 00:27:45.170 --> 00:27:46.190
  • " data-timeend="">
  • 00:27:45.170 --> 00:27:46.190
  • -->
  • You know, I hug them, I hold
  • " data-timeend="">
  • You know, I hug them, I hold
  • -->
  • 00:27:46.190 --> 00:27:47.190
  • " data-timeend="">
  • 00:27:46.190 --> 00:27:47.190
  • -->
  • them.
  • " data-timeend="">
  • them.
  • -->
  • 00:27:47.190 --> 00:27:48.220
  • " data-timeend="">
  • 00:27:47.190 --> 00:27:48.220
  • -->
  • I rock them in my arms.
  • " data-timeend="">
  • I rock them in my arms.
  • -->
  • 00:27:48.220 --> 00:27:50.060
  • " data-timeend="">
  • 00:27:48.220 --> 00:27:50.060
  • -->
  • I bless them as a person.
  • " data-timeend="">
  • I bless them as a person.
  • -->
  • 00:27:50.060 --> 00:27:52.290
  • " data-timeend="">
  • 00:27:50.060 --> 00:27:52.290
  • -->
  • And I pray for their healing.
  • " data-timeend="">
  • And I pray for their healing.
  • -->
  • 00:27:52.290 --> 00:27:55.070
  • " data-timeend="">
  • 00:27:52.290 --> 00:27:55.070
  • -->
  • With the deaf ears, it's been in
  • " data-timeend="">
  • With the deaf ears, it's been in
  • -->
  • 00:27:55.100 --> 00:27:58.100
  • " data-timeend="">
  • 00:27:55.100 --> 00:27:58.100
  • -->
  • the last 3-1/2 years it's, like,
  • " data-timeend="">
  • the last 3-1/2 years it's, like,
  • -->
  • 00:27:58.100 --> 00:28:00.240
  • " data-timeend="">
  • 00:27:58.100 --> 00:28:00.240
  • -->
  • been 100% for Mozambicans in
  • " data-timeend="">
  • been 100% for Mozambicans in
  • -->
  • 00:28:01.190 --> 00:28:04.190
  • " data-timeend="">
  • 00:28:01.190 --> 00:28:04.190
  • -->
  • Kabul Del Gardo but with blind
  • " data-timeend="">
  • Kabul Del Gardo but with blind
  • -->
  • 00:28:04.190 --> 00:28:06.210
  • " data-timeend="">
  • 00:28:04.190 --> 00:28:06.210
  • -->
  • eyes it's probably been 70%.
  • " data-timeend="">
  • eyes it's probably been 70%.
  • -->
  • 00:28:07.250 --> 00:28:10.250
  • " data-timeend="">
  • 00:28:07.250 --> 00:28:10.250
  • -->
  • So with the blind eyes we hold
  • " data-timeend="">
  • So with the blind eyes we hold
  • -->
  • 00:28:10.250 --> 00:28:13.040
  • " data-timeend="">
  • 00:28:10.250 --> 00:28:13.040
  • -->
  • them, we pray for them, but we
  • " data-timeend="">
  • them, we pray for them, but we
  • -->
  • 00:28:13.040 --> 00:28:15.060
  • " data-timeend="">
  • 00:28:13.040 --> 00:28:15.060
  • -->
  • also build homes for the blind.
  • " data-timeend="">
  • also build homes for the blind.
  • -->
  • 00:28:15.060 --> 00:28:17.210
  • " data-timeend="">
  • 00:28:15.060 --> 00:28:17.210
  • -->
  • We also build places where
  • " data-timeend="">
  • We also build places where
  • -->
  • 00:28:17.210 --> 00:28:19.110
  • " data-timeend="">
  • 00:28:17.210 --> 00:28:19.110
  • -->
  • they're taken care of and loved.
  • " data-timeend="">
  • they're taken care of and loved.
  • -->
  • 00:28:19.110 --> 00:28:21.090
  • " data-timeend="">
  • 00:28:19.110 --> 00:28:21.090
  • -->
  • We also allow them with great
  • " data-timeend="">
  • We also allow them with great
  • -->
  • 00:28:21.090 --> 00:28:23.030
  • " data-timeend="">
  • 00:28:21.090 --> 00:28:23.030
  • -->
  • joy to be on the ministry team
  • " data-timeend="">
  • joy to be on the ministry team
  • -->
  • 00:28:23.030 --> 00:28:25.210
  • " data-timeend="">
  • 00:28:23.030 --> 00:28:25.210
  • -->
  • to pray for the sick, to pray
  • " data-timeend="">
  • to pray for the sick, to pray
  • -->
  • 00:28:25.210 --> 00:28:27.170
  • " data-timeend="">
  • 00:28:25.210 --> 00:28:27.170
  • -->
  • God would open other people's
  • " data-timeend="">
  • God would open other people's
  • -->
  • 00:28:27.170 --> 00:28:29.050
  • " data-timeend="">
  • 00:28:27.170 --> 00:28:29.050
  • -->
  • eyes.
  • " data-timeend="">
  • eyes.
  • -->
  • 00:28:29.050 --> 00:28:30.090
  • " data-timeend="">
  • 00:28:29.050 --> 00:28:30.090
  • -->
  • So it's always about pouring out
  • " data-timeend="">
  • So it's always about pouring out
  • -->
  • 00:28:30.110 --> 00:28:33.110
  • " data-timeend="">
  • 00:28:30.110 --> 00:28:33.110
  • -->
  • love and compassion.
  • " data-timeend="">
  • love and compassion.
  • -->
  • 00:28:33.110 --> 00:28:35.050
  • " data-timeend="">
  • 00:28:33.110 --> 00:28:35.050
  • -->
  • Sometimes we're so interested in
  • " data-timeend="">
  • Sometimes we're so interested in
  • -->
  • 00:28:35.050 --> 00:28:38.020
  • " data-timeend="">
  • 00:28:35.050 --> 00:28:38.020
  • -->
  • the end result that we forget
  • " data-timeend="">
  • the end result that we forget
  • -->
  • 00:28:38.020 --> 00:28:39.140
  • " data-timeend="">
  • 00:28:38.020 --> 00:28:39.140
  • -->
  • the person along the way.
  • " data-timeend="">
  • the person along the way.
  • -->
  • 00:28:39.140 --> 00:28:42.130
  • " data-timeend="">
  • 00:28:39.140 --> 00:28:42.130
  • -->
  • And it's about sharing
  • " data-timeend="">
  • And it's about sharing
  • -->
  • 00:28:42.130 --> 00:28:43.220
  • " data-timeend="">
  • 00:28:42.130 --> 00:28:43.220
  • -->
  • compassion and love and you
  • " data-timeend="">
  • compassion and love and you
  • -->
  • 00:28:43.220 --> 00:28:45.160
  • " data-timeend="">
  • 00:28:43.220 --> 00:28:45.160
  • -->
  • can't fail because people leave
  • " data-timeend="">
  • can't fail because people leave
  • -->
  • 00:28:45.160 --> 00:28:47.120
  • " data-timeend="">
  • 00:28:45.160 --> 00:28:47.120
  • -->
  • feeling loved and that's what
  • " data-timeend="">
  • feeling loved and that's what
  • -->
  • 00:28:47.120 --> 00:28:49.190
  • " data-timeend="">
  • 00:28:47.120 --> 00:28:49.190
  • -->
  • - Darren: When you give your
  • " data-timeend="">
  • - Darren: When you give your
  • -->
  • 00:28:52.230 --> 00:28:53.110
  • " data-timeend="">
  • 00:28:52.230 --> 00:28:53.110
  • -->
  • life over to Jesus and fully
  • " data-timeend="">
  • life over to Jesus and fully
  • -->
  • 00:28:53.110 --> 00:28:54.250
  • " data-timeend="">
  • 00:28:53.110 --> 00:28:54.250
  • -->
  • surrender it all to him, it's
  • " data-timeend="">
  • surrender it all to him, it's
  • -->
  • 00:28:54.250 --> 00:28:56.190
  • " data-timeend="">
  • 00:28:54.250 --> 00:28:56.190
  • -->
  • supposed to be much more than
  • " data-timeend="">
  • supposed to be much more than
  • -->
  • 00:28:56.190 --> 00:28:58.030
  • " data-timeend="">
  • 00:28:56.190 --> 00:28:58.030
  • -->
  • just a decision to believe
  • " data-timeend="">
  • just a decision to believe
  • -->
  • 00:28:58.030 --> 00:28:59.160
  • " data-timeend="">
  • 00:28:58.030 --> 00:28:59.160
  • -->
  • something about him.
  • " data-timeend="">
  • something about him.
  • -->
  • 00:28:59.160 --> 00:29:00.270
  • " data-timeend="">
  • 00:28:59.160 --> 00:29:00.270
  • -->
  • A life with Christ involves
  • " data-timeend="">
  • A life with Christ involves
  • -->
  • 00:29:00.270 --> 00:29:02.230
  • " data-timeend="">
  • 00:29:00.270 --> 00:29:02.230
  • -->
  • stepping into who he is and
  • " data-timeend="">
  • stepping into who he is and
  • -->
  • 00:29:02.230 --> 00:29:04.240
  • " data-timeend="">
  • 00:29:02.230 --> 00:29:04.240
  • -->
  • submitting yourself to be
  • " data-timeend="">
  • submitting yourself to be
  • -->
  • 00:29:04.240 --> 00:29:06.030
  • " data-timeend="">
  • 00:29:04.240 --> 00:29:06.030
  • -->
  • changed more and more into his
  • " data-timeend="">
  • changed more and more into his
  • -->
  • 00:29:06.030 --> 00:29:08.080
  • " data-timeend="">
  • 00:29:06.030 --> 00:29:08.080
  • -->
  • character and his nature.
  • " data-timeend="">
  • character and his nature.
  • -->
  • 00:29:08.080 --> 00:29:10.180
  • " data-timeend="">
  • 00:29:08.080 --> 00:29:10.180
  • -->
  • So it should be no surprise that
  • " data-timeend="">
  • So it should be no surprise that
  • -->
  • 00:29:10.180 --> 00:29:12.110
  • " data-timeend="">
  • 00:29:10.180 --> 00:29:12.110
  • -->
  • he is constantly challenging us
  • " data-timeend="">
  • he is constantly challenging us
  • -->
  • 00:29:12.110 --> 00:29:14.050
  • " data-timeend="">
  • 00:29:12.110 --> 00:29:14.050
  • -->
  • to sacrifice something for
  • " data-timeend="">
  • to sacrifice something for
  • -->
  • 00:29:14.050 --> 00:29:15.150
  • " data-timeend="">
  • 00:29:14.050 --> 00:29:15.150
  • -->
  • others.
  • " data-timeend="">
  • others.
  • -->
  • 00:29:15.150 --> 00:29:16.120
  • " data-timeend="">
  • 00:29:15.150 --> 00:29:16.120
  • -->
  • The question isn't whether we
  • " data-timeend="">
  • The question isn't whether we
  • -->
  • 00:29:16.120 --> 00:29:17.160
  • " data-timeend="">
  • 00:29:16.120 --> 00:29:17.160
  • -->
  • should embrace sacrifice but if
  • " data-timeend="">
  • should embrace sacrifice but if
  • -->
  • 00:29:17.160 --> 00:29:19.270
  • " data-timeend="">
  • 00:29:17.160 --> 00:29:19.270
  • -->
  • we will be obedient when
  • " data-timeend="">
  • we will be obedient when
  • -->
  • 00:29:19.270 --> 00:29:21.170
  • " data-timeend="">
  • 00:29:19.270 --> 00:29:21.170
  • -->
  -->